Košický primátor nepochybil. Krajská prokuratúra rozhodla v jeho prospech v súvislosti s nevyplatením podielových daní


Foto: Košický primátor nepochybil. Krajská prokuratúra rozhodla v jeho prospech v súvislosti s nevyplatením podielových daní Foto: Facebook/Košice - Mesto Košice

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček neporušil žiaden zákon v súvislosti s (ne)vyplácaním podielových daní jednotlivým mestským častiam. Rozhodla o tom krajská prokurátúra po tom, čo obdržala niekoľko podnetov od košických mestských častí.

Minuloročná zmena v rozpočte znížila finančné prostriedky určené pre mestské časti o celkovú sumu 1,41 milióna, čo vyvolalo negatívne reakcie u starostov jednotlivých samospráv. Tí museli podľa vlastných slov ubrať vo vlastnom rozpočte a prijať šetriace opatrenia.

Sedem z nich preto podalo ešte v januári podnet na preskúmanie zákonnosti postupu košického primátora na Krajskú prokuratúru s otázkou, či nedošlo z jeho strany k spáchaniu nejakého trestného činu.


Krajská prokuratúra však prišla k záveru, že primátorov postup bol v súlade so zákonom a vysvetlila, že zo žiadneho ustanovenia zákona týkajúceho sa financovania samospráv nevyplýva pre mesto povinnosť vyplácať určitú časť podielových daní každý mesiac.

Toto rozhodnutie bolo pozitívne prijaté primátorom, ktorý zdôraznil, že úprava rozpočtu bola vykonaná po konzultácii s odborníkmi a právnikmi, pričom brali do úvahy všetky relevantné faktory. Polaček takisto pripomenul, že finančná situácia mesta bola v tom čase zložitá, čo si vyžiadalo náročné rozhodnutia.


Primátor obhajoval svoje rozhodnutie aj v kontexte neodbržania peňazí z programu Fast care určeného na pomoc mestám a obciam starajúcim sa o utečencov z Ukrajiny, ktoré boli na rozdiel od Bratislavy rozdelené košickým mestským častiam priamo.

Viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová reagovala na nesúhlasné vyjadrenia niektorých starostov, ktorí sa podľa jej slov snažia zvýhodniť obyvateľov len svojich častí. „Sme pripravení rokovať, diskutovať, hľadať a prijímať závery, ktoré Košiciam pomôžu zvládnuť veľkú ekonomickú krízu a ktoré prinesú rozumné a múdre riešenia v prospech všetkých obyvateľov mesta,” povedala.

Na rozhodnutie prokuratúry reagoval aj starosta KVP Ladislav Lörinc, podľa ktorého mu neprináleží hodnotiť právny názor prokuratúry, no nestotožňuje sa s ním. Pripomenul tiež, že stále prebieha konanie vo veci podania podnetu na Okresnú prokuratúru a Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý vydal mestu Košice platobný rozkaz na doplatenie sumy približne 220-tisíc eur. Mesto sa však odvolalo a vec následne prebral Mestský súd v Košiciach, ktorý ešte nepredniesol závery.

V reakcii na celú situáciu zvolal primátor na piatok 22. marca mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa bude diskutovať o vyplácaní podielových daní mestským častiam v v roku 2023 a o možnom zrušení dovch súvisiacich uznesení z februárového zastupiteľstva.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu