Košický samosprávny kraj ocenil dvadsaťdva pedagógov a troch riaditeľov stredných škôl


Foto: Košický samosprávny kraj ocenil dvadsaťdva pedagógov a troch riaditeľov stredných škôl Foto: KSK

Košický samosprávny kraj pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil dvadsaťdva pedagógov, vychovávateľov a majstrov odborného výcviku a troch riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorí sa významnou mierou podieľali na výchove a vzdelávaní študentov.

Na Slovensku a v Česku sa Deň učiteľov oslavuje v iný deň, ako vo svete, a to práve pri príležitosti narodenia Jána Amosa Komenského. Tento sviatok je poďakovaním za prácu všetkých pedagogických zamestnancov. Okrem toho, že odovzdávajú svoje znalosti, podieľajú sa na výchove mladej generácie. Ich práca často nie je dostatočne ohodnotená, a to nie len morálne, ale aj finančne, na čom musíme popracovať aj my, ostatní,“ uviedol Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Riaditelia troch škôl Darina Dudičová z Gymnázia v Krompachoch, Ján Pituch zo Strednej odbornej školy technickej v Košiciach a Justína Kurillová z Jazykovej školy v Spišskej Novej Vsi si prevzali plaketu, ocenenie im odovzdal predseda KSK, Rastislav Trnka. „Ďakovné listy za zodpovednú pedagogickú, ale aj manažérsku a organizačnú prácu si prevzalo 22 pedagógov gymnázií, stredných odborných, priemyselných, i zdravotníckych škôl, ako aj konzervatórií, či školy úžitkového výtvarníctva,“ informuje KSK.

Ocenení pedagógovia stredných škôl a školských zariadení

 • Ing. Ján Poradský, CSc., Gymnázium Šrobárova 1, Košice
 • PaedDr. Marta Kurtová, Gymnázium Poštová 9, Košice
 • Mgr. Bernadeta Oláhová, Gymnázium Kráľovský Chlmec
 • Mgr. Ivana Richnavská, Gymnázium Gelnica
 • PaedDr. Jozef Sibal, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
 • Mgr. Eva Balová, Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov
 • Ing. Ján Lechman, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice
 • Ing. Ján Holečko, Stredná priemyselná škola dopravná, Košice
 • RNDr. Jana Tokárová, Stredná zdravotnícka škola, Michalovce
 • MgA. Milan Červenák, ArtD, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice
 • akad. mal. Darina Kopková, Škola úžitkového výtvarníctva, Košice
 • Ing. Daniela Žiaková, Obchodná akadémia Rožňava
 • Mgr. Mária Gajdošová, Obchodná akadémia Trebišov
 • PaedDr. Ivona Némethová, Stredná odborná škola automobilová, Košice
 • Jozef Kropko, Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
 • MVDr. Ľubica Benediková, Stredná odborná škola Jána Bocatia Košice
 • Ing. Jarmila Tomčovčíková, Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
 • Ing. Vladimír Záborský, Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves
 • Mgr. Mária Riabcová, Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance
 • Imrich Puskás, Stredná odborná škola - Szakközépiskola Príbeník   
 • Vlasta Flegnerová, Školský internát Antona Garbana, Werferova ul. Košice
 • RNDr. Ľubomír Mucha, Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Košice  


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: KSK