Košický samosprávny kraj ocenil dvadsaťdva pedagógov a troch riaditeľov stredných škôl