Aké je to voliť pod schodami? Pre ZŤP osoby je to bežná vec. Prístup do volebných miestností nie je vždy ideálny


Foto: Aké je to voliť pod schodami? Pre ZŤP osoby je to bežná vec. Prístup do volebných miestností nie je vždy ideálny
Galéria: 5 fotiek
Foto: pixabay/komisarprezdravotnepostihnutych.sk

Volebné miestnosti už čoskoro zaplní ruch voličov. Stane sa tak v sobotu 23. marca 2024, prípadne aj 6. apríla, kedy si obyvatelia Slovenska budú vyberať svojich prezidentských zástupcov. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pri tejto príležitosti pripomenul dôležitú tému architektonickej prístupnosti volebných miestností. 

Výsledky prieskumu, ktorý úrad uskutočnil v roku 2023 počas septembrových parlamentných volieb, vôbec nie sú dobré. Na osoby so zdravotným znevýhodnením sa pri výbere vhodnej volebnej miestnosti zabudlo v mnohých mestách na Slovensku, čo je v rozpore s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím aj slovenskou legislatívou.

ŤZP osobám majú byť zaručené politické práva

Úrad komisára sa pritom odvoláva najmä na spomenutý dohovor OSN, ktorý na Slovensku platí od roku 2010, a je nadradený národnej legislatíve.

Článok 9 Dohovoru – Prístupnosť zakotvuje požiadavku prístupnosti a zabezpečenia bezbariérového prístupu pre všetky osoby so zdravotným postihnutím a podľa Článku 29 zas majú byť ŤZP osobám zaručené politické práva. To znamená, že musí byť zabezpečené, aby sa mohli plne zúčastňovať na riadení verejných záležitostí, a to bez diskriminácie a na rovnakom základe s ostatnými. 

Zapojilo sa vyše sto ľudí

Výsledky prieskumu z 30. septembra 2023 však ukazujú niečo iné. Do prieskumu sa mohol zapojiť každý, kto sa zúčastnil na voľbách. Stačilo len vyplniť online dotazník, v ktorom ste mohli napísať svoje postrehy a priložiť aj fotografie.

Otázky v prieskume sa týkali dostupnosti vyhradených parkovacích miest pre ŤZP osoby, stav bezbariérovosti vstupov do budov, v ktorých sa konali voľby, a stav bezbariérovosti interiérov budov s volebnými miestnosťami. 

Dotazník vyplnilo na internete celkovo 117 ľudí z celého Slovenska, pričom najviac respondentov bolo z Bratislavského (77) a najmenej z Nitrianskeho kraja (3). V ostatných krajoch sa počet respondentov pohyboval od 4 (3 %) do 37 (25 %). 

Množstvo zozbieraných údajov podľa jednotlivých krajov. Foto: www.komisar.sk


Najviac volebných miestností bolo v školách

Najviac volebných miestností bolo zriadených v budovách základných škôl (38 %), potom v domoch kultúry (26 %) a v budovách stredných škôl alebo gymnázií (10 %). V priestoroch mestských, miestnych alebo obecných úradov volilo 9 % ľudí, v materských školách 6 % a na vysokých školách iba 3 % ľudí.

V inom type budov volilo 6 % občanov a v športovej hale, reštaurácii alebo hoteli nemal v roku 2023 svoju volebnú miestnosť nikto z respondentov zapojených do prieskumu.

Typy budov, v ktorých sa konali voľby. Foto: www.komisar.sk


Situácia s parkovaním sa zlepšila

Pokiaľ ide o vyhradené parkovacie miesta, tie boli pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zabezpečené takmer v polovici prípadov – 45 (47 %). V 50 prípadoch však takéto miesto chýbalo, čo predstavuje necelých 53 %. V porovnaní s rokom 2022 však ide o zlepšenie. Vtedy parkovacie miesta chýbali v 69 % prípadov. 

Vyhradené parkovanie. Foto: www.komisar.skVäčším problémom bola opäť bariérovosť, keďže na bariéry pri vstupe do budov narazili takmer dve tretiny voličov. Prítomnosť schodov, úzkych vchodových dverí alebo vysokých prahov potvrdilo 72 ľudí (viac ako 62 %). Bezbariérovosť vstupu označilo 44 respondentov (takmer 38 %). Ide, bohužiaľ, o porovnateľné výsledky, aké priniesol prieskum aj v roku 2022. 

Neraz sa stávalo, že ak boli pred vstupom do budovy napríklad schody, členovia komisie prišli za voličom s volebnou urnou až dole. 

„Stalo sa, že volič čakal pod schodami veľmi dlho, kým za ním prišiel člen okrskovej volebnej komisie, prípadne pod schodami alebo na dverách budovy nebol umiestnený žiadny oznam pre voličov, ako treba v takomto prípade postupovať, napríklad na aké telefónne číslo zavolať, aby za ním prišli členovia okrskovej volebnej komisie a podobne,“ uviedla komisárka Zuzana Stavrovská, ktorá to považuje za nedôstojné. Navyše, volič v takomto prípade často nemá zaručenú ani tajnosť hlasovania. 

Vyhradené parkovanie. Foto: www.komisar.sk


Na otázku o bariérach v interiéri budov odpovedalo 106 respondentov, pričom takmer polovica z nich (50 ľudí – 47 %) označila dané interiéry za bezbariérové. 56 ľudí (53 %) naopak uviedlo, že v interiéri budov sa stretli s určitými bariérami, napríklad, že tam boli schody alebo úzke dvere. 

Rok predtým sa ľudia vyjadrovali len k bariéram v interiéroch samotných volebných miestností, a nie v celkových interiéroch budov. Bariéry však vtedy potvrdilo 60 % respondentov. 

Bariéry v interiéri budov. Foto: www.komisar.sk


Komisárka odporučila dva návrhy

Podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej majú organizátori volieb stále veľký priestor na zlepšovanie bezbariérovosti a prístupnosti volebných komisií. Odstraňovanie bariér pritom pokladá za úplný základ. 

Komisárka však neočakáva, že sa počas prezidentských volieb tento závažný problém zázračne vyrieši, má však dva návrhy, ktoré by mohli aspoň čiastočne pomôcť a zmierniť tak nedôstojnosť a diskrimináciu, ktorú musia osoby so zdravotným postihnutím zažívať. 

„Prvou možnosťou je, aby okrskové volebné komisie mali pre podobné prípady určeného dobrovoľníka alebo brigádnika, ktorý by robil akéhosi „spojovateľa“ medzi okrskovou volebnou komisiou a voličom. Ten by informoval komisiu, že dole pod schodami je volič, ktorý čaká, aby za ním prišli s prenosnou schránkou, aby tam nemusel dlho a nedôstojne čakať,“ povedala Stavrovská. 

Navrhla tiež, aby organizátori volieb v prípade nepriaznivého počasia zabezpečili aspoň provizórny prístrešok ako z čias testovania na ochorenie COVID-19 počas pandémie. Podľa komisárky sú to však iba krajné riešenia. Základom je debarierizovať priestory. Podrobnejšie výsledky prieskumu vrátane ďalších odporúčaní komisárky nájdete tu.

Ak si počas najbližších volieb všimnete, vo volebných miestnostiach opäť nebola zabezpečená bezbariérovosť, môžete sa so svojimi podnetmi obrátiť na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. K vašej skúsenosti môžete pripojiť aj fotografie.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Prečítajte si viac: