Rodičia môžu každý rok získať príspevok 275 eur. Vaše dieťa však musí vykonávať túto aktivitu


Foto: Rodičia môžu každý rok získať príspevok 275 eur.  Vaše dieťa však musí vykonávať túto aktivitu Foto: Pexels

Ak ste pracujúci rodič, od svojho zamestnávateľa môžete žiadať o príspevok na športovú činnosť vášho dieťaťa. Vzťahuje sa na 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti dokopy. Informuje o tom Národná rada Slovenskej republiky na svojom webe.

Má to však malý háčik. Peniaze môžete použiť len na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby. Je ňou výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka. Príspevok si možno uplatniť za obdobie činnosti jedného roka.

Podmienky pre získanie

Jednou z podmienok je, že v zamestnaní musíte mať odpracovaných najmenej 24 mesiacov. Ak máte dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok sa podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Za kalendárny rok môžete požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného zamestnávateľa. Žiadneho zamestnanca nemožno znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov upraviť ďalšie podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať príspevok na športovú činnosť dieťaťa.Zamestnávateľovi preukážete oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa predložením dokladu do 30 dní odo dňa jeho vydania oprávnenou osobou. Súčasťou musí byť meno a priezvisko dieťaťa, ktoré vykonáva športovú činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad. Splnenie podmienok posudzuje zamestnávateľ ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahuje doklad o činnosti.

V prípade splnenia podmienok dostanete príspevok na športovú činnosť dieťaťa po predložení dokladu v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa so zamestnancom nedohodnete inak.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo