Košičania, máte poslednú šancu získať zľavu na daniach!


Foto: Košičania, máte poslednú šancu získať zľavu na daniach! Foto: ilustračné/Facebook/Košice - Mesto košice

Magistrát mesta Košice informuje na sociálnej sieti o povinnostiach spojených s platením niektorých daní. Termín podania daňového priznania sa kráti, a tak majú Košičania poslednú možnosť na to, aby získali znížené sadzby.

Všetci tí, ktorí v minulom roku dostali do vlastníctva nehnuteľnosť v meste Košice, či už kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedičským konaním, dražbou, kolaudáciou rozostavanej nehnuteľnosti, alebo dostali stavebné povolenia, musia najneskôr do konca januára, čiže do stredy 31. 1. 2024, podať mestu Košice priznanie k dani z nehnuteľností. „Priznanie na zánik daňovej povinnosti musia podať aj tí, ktorí v minulom roku svoju nehnuteľnosť predali či darovali,“ ozrejmuje magistrát.


Nárok na zníženie dane z nehnuteľností majú osoby v hmotnej núdzi, osoby staršie ako 70 rokov a držitelia preukazu ŤZP. Mesto zároveň dodáva, že daňovníci, ktorí dovŕšili v predchádzajúcom zdaňovacom období vek 70 rokov a majú vo vlastníctve nehnuteľnosť, v ktorej majú trvalé bývanie, priznanie k dani z nehnuteľností na zníženie dane nepodávajú. Správca dane ho poskytne automaticky.

Daň za komunálny odpad

„Žiadosť o zníženie nepodávajú občania po dovŕšení veku 62 rokov, ktorým sa poplatok zníži automaticky o 25 % a osobám po dovŕšení veku 65 rokov o 50 % na ďalšie zdaňovacie obdobie,“ uvádza mesto. Nárok na zníženie môže žiadať aj poplatník, ktorý preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území mesta Košice. Výnimku majú aj občania v hmotnej núdzi.Vlastníte psíka?

Vlastníci psov majú takisto povinnosť zaplatiť daň, pričom ročná sadza sa líši v závislosti od toho, či je zviera chované v bytovom alebo rodinnom dome, alebo v inom uzavretom objekte. Výnimku na zníženie dane za psa o 50 % majú:

  • držitelia preukazu ŤZP,
  • občania nad 70 rokov,
  • majitelia sterilizovaného psa (lekárske potvrdenie o vykonaní úkonu),
  • majitelia opusteného psa alebo psa z útulku (oznámenie o nájdení psa mestu, mestskej časti alebo veterinárovi, či potvrdenie o prevzatí psa z útulku),
  • majitelia psa so skúškami z výkonu minimálne 1. stupňa podľa národných alebo medzinárodných skúškových poriadkov (potvrdenie o vykonaní skúšky).

Vo všetkých prípadoch je potrebné podať si žiadosť o zníženie spolu s priznaním k dani do rovnakého termínu.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo