V univerzitnej nemocnici zmodernizovali dva objekty. V pláne je ďalší miliónový projekt


Foto: V univerzitnej nemocnici zmodernizovali dva objekty. V pláne je ďalší miliónový projekt Foto: UNLP

Dva objekty Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach v areáli na Rastislavovej dostali nový šat. Rekonštrukcia za takmer 300-tisíc eur sa týkala striech a balkónov, ktoré boli v zlom technickom stave.

Vyše 210-tisíc eur použila nemocnica na opravu strechy v pavilónoch XVIII. a XXVIII. s celkovou plochou 3 765 metrov štvorcových. V rámci prác sa položila nová krytina, kompletne sa vymenilo oplechovanie atiky, strešných vpustí, inštaloval sa nový bleskozvod s uzemnením a mnoho ďalšieho.


Financovanie bolo zabezpečené z kapitálových výdavkov Ministerstva zdravotníctva SR a UNLP. „Rekonštrukciou sa zvýšila najmä energetická hodnota budov. Zvýšili sme bezpečnosť v objektoch a v ich bezprostrednom okolí, a zároveň nám zrekonštruované strechy pomôžu znížiť celkové náklady na prevádzku a údržbu medicínskych pracovísk,“ uviedol riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa. 

Výhľady z nových balkónov

Nového vizuálu sa dočkali aj balkóny, ktoré hlásili havarijný stav. Nielen z bezpečnostného, ale aj z estetického hľadiska investovala nemocnica viac než 86-tisíc eur na renováciu piatich rozľahlých balkónov, ktoré sa nachádzajú na priečelí jednotlivých poschodí pavilónu XVIII. V rámci modernizácie pristúpili k sanačným prácam, zrekonštruovala sa strecha balkónov a osadila sa nová keramická dlažba. Prispeli sme tým k bezpečnosti pacientov a zamestnancov a k vyššej kvalite prevádzky tunajších medicínskych pracovísk,“ uviedol riaditeľ Beňa. Zdroj: UNLP


Do Košíc poputuje viac ako 10 miliónov eur

Vláda vyčlenila z Plánu obnovy viac ako 10 miliónov eur, ktoré poputujú práve do Univerzitnej nemocnice. Tie sa využijú na obnovu národnej kultúrnej pamiatky a historickej budovy, ktoré sa nachádzajú v areáli na Rastislavovej ulici. Konkrétne ide o pamiatkovo chránený pavilón, ktorý je sídlom IV. internej kliniky, Ústavu patológie a Oddelenia laboratórnej medicíny a o historickú budovu chirurgického monobloku.


„V súčasnosti aktívne pripravujeme technické podklady a kompletnú dokumentáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je v prevádzke bezmála sto rokov a rovnako na modernizáciu monobloku, kde sú situované viaceré kliniky a oddelenia tak, aby sme s modernizáciou mohli začať čo najskôr a dokončili ju do roku 2026,“ uviedol riaditeľ nemocnice. 

V areáli sa nachádza aj niekoľko ďalších historických objektov, na ktorých sa podpísal čas a ktoré si vyžadujú prislúchajúcu obnovu. Nemocnica preto vynakladá úsilie, aby získala finančné prostriedky aj z ďalších zdrojov.

Zdroj: UNLP


Prečítajte si viac: