4 organizácie Košického kraja získava finančnú podporu pre hendikepovaných a dlhodobo chorých ľudí


Foto: 4 organizácie Košického kraja získava finančnú podporu pre hendikepovaných a dlhodobo chorých ľudí Foto: Nadácia VÚB

Do grantovej výzvy Nadácie VÚB sa zapojilo 133 neziskových organizácií a a inštitúcií starajúcich sa o hendikepovaných a dlhodobo chorých ľudí. Odborná komisia rozhodla, že 22 z nich získava finančnú pomoc v celkovej výške 30 000 eur na realizáciu projektov špeciálnej terapie.

Najviac projektov v rámci piateho ročníka grantového programu Nadácie VÚB pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči zaslali organizácie z Bratislavského a Banskobystrického kraja. Medzi žiadiateľmi boli najmä mimovládne organizácie, občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.  O grant žiadali aj domovy sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia či špeciálne školy.

Unikátnosť grantového programu spočíva v tom, že svoju podporu smeruje do všeobecne poddimenzovanej oblasti špeciálnych terapeutických postupov. Ide pritom o odborníkmi odporúčané a v praxi overené postupy arteterapie a animoterapie. Z hľadiska predložených žiadostí sa dve tretiny projektových zámerov týkali práve arteterapie, ktorá sprostredkováva liečbu cez umenie, najčastejšie ide o využívanie rôznych výtvarných činností. 

Grantový príspevok do výšky 1 500 eur získava 22 organizácií po celom Slovensku, ktoré pripravili podľa hodnotenia nezávislej komisie najkvalitnejšie koncepcie projektov so zapojením odborných terapeutov. „Veľmi radi opäť podporujeme iniciatívu dobrých organizácií, ktoré neúnavne pracujú s tými menej šťastnými. Sme presvedčení, že množstvo pozitívne ladených terapeutických hodín po celom Slovensku rozmnoží radosť a pokoj v životoch stoviek ľudí,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.

V Košickom kraji boli podporené 4 projekty:

Názov organizácie: Liečebno-výchovné sanatórium Košice
Názov projektu: Príbehy ukryté v hline 

Práca s hlinou – arteterapeutický projekt na pomoc deťom psychosociálne a emocionálne narušeným. Cieľom je prostredníctvom dotyku, farby, hudby a pohybu sprostredkovať zmyslové zážitky. Do projektu  bude zapojených 40 až 45 detí rozdelených do 6-8 skupín podľa veku. Terapeut bude pracovať s každou  skupinou 1x týždenne, spolu sa uskutoční okolo 45 až 50 hodín arteterapie. 


Názov organizácie: Spojená škola internátna Prakovce
Názov projektu: Cez hlinu k rešpektu a tolerancii 

Cieľom projektu je rozvoj arteterapeutických techník so zameraním na prácu s hlinou. Snahou je rozvíjať u žiakov talent, predstavy, fantáziu a hlavne cit a jemnú motoriku, ktoré u hendikepovaných detí v rôznej  miere absentujú. Finančné prostriedky budú použité na kúpu materiálu a pece na vypaľovanie výrobkov. 

Názov organizácie: Robinson, občianske združenie, Spišské Tomášovce
Názov projektu: Využitie canisterapie na podporu zdravia u detí s viacnásobným postihnutím 

Cieľom je využiť účinky canisterapie ako alternatívnej liečby psychických a fyzických ochorení pre zdravotne znevýhodnené deti. Počas individuálnych a skupinových terapií pod dohľadom certifikovaných  terapeutov si deti zvýšia fyzickú, psychickú i sociálnu pohodu. Terapie budú prebiehať v  novovybudovaných bezbariérových priestoroch. 

Názov organizácie: Spojená škola, Veľké Kapušany
Názov projektu: Keď hlina lieči a vyčaruje úsmev na tvári 

Projekt je určený mentálne postihnutým žiakom a cieľom je jednoznačný liečebný účinok. Ten sa prejaví ako v správaní, tak aj v zdravotnom stave dieťaťa. Realizovaný je ako podporný výukový nástroj pre školu, pričom náplňou projektu sú nielen výukové podklady, ale aj produkty, ktoré vhodnou formou motivujú  žiakov.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: Nadácia VÚB