Košickí záchranári civilnej ochrany si zmerajú sily v okresnej súťaži mladých záchranárov CO


Foto: Košickí záchranári civilnej ochrany si zmerajú sily v okresnej súťaži mladých záchranárov CO Foto: Mesto Košice

V utorok 24. apríla 2018 v areáli Centra voľného času na Popradskej 86 v Košiciach a jeho okolí sa uskutoční okresné kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Okresné kolo 24. ročníka súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo vnútra SR. Do súťaže sa prihlásilo sto súťažiacich žiakov vo veku 10 až 16 rokov (25 družstiev) si zmeria sily a predvedie svoje schopnosti či vedomosti vo viacerých disciplínach.  

Každé družstvo, v ktorom sú vždy dve dievčatá a dvaja chlapci, absolvuje písomný test (otázky z civilnej ochrany, dopravnej prípravy, protipožiarnej ochrany a pod.), budú plniť praktické úlohy z civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, hasiť malé požiare, čaká ich streľba zo vzduchovky, a tiež otázky ohľadom pohybu a pobytu v prírode.

Ochrana života, zdravia a majetku obyvateľstva pri vzniku mimoriadnych udalostí je jednou z najdôležitejších úloh spoločnosti, ktorá je zabezpečovaná v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., o civilnej ochrane obyvateľstva. Neoddeliteľnou súčasťou tejto činnosti je aj príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, v rámci ktorej mesto Košice každoročne organizuje aj preventívno-výchovné podujatia pre deti a mládež,” informovala Ing. Adriana Šmajdová z Referátu CO, BOZP a PO Magistrátu mesta Košice.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Košice