Gemerské osvetové stredisko v Rožňave otvára kurz paličkovanej čipky pre začiatočníkov


Foto: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave otvára kurz paličkovanej čipky pre začiatočníkov Foto: Gemerské osvetové stredisko

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave aj v tomto roku pokračuje v organizovaní vzdelávacích aktivít pre verejnosť. V mesiaci február Vám ponúkame kurz paličkovanej čipky pre začiatočníkov.

Účastníci sa počas dvadsiatich hodín naučia správne navíjať nite na paličky, viazať tkáčsky uzol a v paličkovaní využívať techniku jednopárového, dvojpárového pletenca, pletenca s pikotkami, techniku plátenka s rovným okrajom, techniku prekríženia, preloženia, spájania väzieb a vytvárania samostatných diel z paličkovanej čipky aj s využitím gemerských vzorov. Účastníkom sa bude venovať skúsená lektorka Anna Urbánová, ktorá je aktívnou členkou Klubu paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave.

Vzhľadom k malej skupine, päť až šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi. Aj preto je potrebné sa prihlásiť včas, záväzné prihlášky očakávame do 21. februára 2018. Kurz bude prebiehať počas víkendov a zahájime ho 24. 2. 2018 o 9.00 hod. v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej ulici č. 8 v Rožňave. Účastnícky poplatok je 60,- €. V cene je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky, nástroje a materiál, “ informuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave.


Miesto: Gemerské osvetové stredisko Rožňava
Dátum: 24.02.2018 - 09:00
Zdroj: Gemerské osvetové stredisko