Gemerské osvetové stredisko v Rožňave otvára kurz paličkovanej čipky pre začiatočníkov