Meno Jozefa Adamoviča v názve košického konzervatória


Foto: Meno Jozefa Adamoviča v názve košického konzervatória

Konzervatórium na Exnárovej ulici v Košiciach bude niesť čestný titul Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhovelo žiadosti školy a prepožičalo jej čestný titul. Odovzdanie dekrétu je súčasťou slávnostného koncertu v stredu 6.mája. Zúčastnili sa na ňom aj členovia rodiny herca Jozefa Adamoviča.

Herec, režisér a pedagóg Jozef Adamovič patrí medzi najväčšie osobnosti slovenského dramatického umenia. Celých 30 rokov bol členom činohry Slovenského národného divadla, na svojom konte má 120 televíznych inscenácií, seriálov a filmových projektov. Mimoriadne dôležitá bola jeho pedagogická práca. Bol spoluzakladateľom Akadémie múzických umení v Banskej Bystrici. Pôsobil na jej pôde ako pedagóg na fakulte Dramatických umení spolu manželkou, herečkou Božidarou Turzonovovou. Po príchode do Košíc sa stal vedúcou osobnosťou nového košického Konzervatória na Exnárovej ulici. Vybudoval veľmi silný odbor hudobno-dramatických umení. Svojimi skúsenosťami, odbornosťou, vynikajúcimi pedagogickými aj ľudskými kvalitami si získal srdcia kolegov aj študentov. Učil hereckú tvorbu aj všetky ostatné herecké predmety, viedol aj filmový krúžok. Za skvelú pedagogickú činnosť bol ocenený ministrom školstva Veľkou medailou sv. Gorazda. Zomrel 2. augusta 2013 po dlhodobejších zdravotných ťažkostiach. Svojim životom a prácou bol príkladom pre mladšie generácie, preto sa škola rozhodla zachovať jeho odkaz aj v čestnom názve.


Zriaďovateľom Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach je Košický samosprávny kraj. Medzi 64 strednými školami v jeho pôsobnosti ide len o druhý prípad, keď škola získala čestný názov po významnej osobnosti. Tou prvou je Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola na Kuzmányho 6 v Košiciach.

Miesto: -
Dátum: 06.05.2015 - 14:00Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu