Mesto Košice začalo s rekonštrukciou ciest


Foto: Mesto Košice začalo s rekonštrukciou ciest

Hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová uviedla, že mesto Košice začalo opravu výtlkov na miestnych komunikáciách.

“V súčasnosti pripravujeme opravu Galenovej ulice, ktorej stav sa po spustení náhradných obchádzkových trás značne zhoršil a to z dôvodu, že predmetná komunikácia, vybudovaná v roku 1990, nebola na takúto intenzitu a záťaž stavaná,” povedala hovorkyňa.

“Prednostne sú opravované trasy mestskej hromadnej dopravy. Stav ciest je primerane poškodený po zimnom období 2014/2015,” informovala nás Šnajdárová.

“Pre rok 2015 je v Programovom rozpočte mesta Košice na túto činnosť vyčlenených 4 milióny eur. Konkrétne komunikácie z plánovaného zoznamu budú pre rok 2015 vyšpecifi­kované po obdŕžaní projektovej dokumentácie po zohľadnení ich aktuálneho technického stavu a zosúladení s ďalšími plánovanými dopravnými stavbami na území mesta Košice,” dodala hovorkyňa.

Miesto: -
Dátum: 12.04.2015Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu