Na nebezpečnú dopravnú situáciu pri ZŠ Staničnej v Košiciach upozornila poslankyňa mesta


Foto: Na nebezpečnú dopravnú situáciu pri ZŠ Staničnej v Košiciach upozornila poslankyňa mesta Foto: ilustračné

Na rokovaní komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri MZ v Košiciach bola predložená žiadosť člena komisie a zástupcu Rady školy ZŠ Staničná, o vyriešenie nevyhovujúcej situácie pri ZŠ Staničnej v časti Jantárovej ulice. „Dôvodom žiadosti je skutočnosť, že v lokalite nie je vybudovaný odstavný pruh pre krátke zastavenie áut v ranných hodinách. Tým dochádza k ohrozovaniu bezpečnosti a života našich detí okoloidúcimi autami. Situáciu požadujeme riešiť prioritne, aby nedošlo k tragédii,” uviedla mestská poslankyňa Iveta Kijevská.

Hľadanie spôsobu riešenia trvá od roku 2007. „Postačujúci je odstavný pruh v dĺžke 25 m, ako pokračovanie zastávky autobusu na Jantárovej ulici. Projektovú dokumentáciu a predbežný rozpočet zadala vypracovať Rada Rodičov ZŠ Staničná. Žiadosť s projektom bola odoslaná na Mesto Košice zástupcom MČ Košice – Juh v posledný júnový týždeň 2017,” dodala poslankyňa.

O riešení problematickej dopravy v danom úseku už rokuje. ,,V súčasnosti Mesto Košice rokuje o vyriešení statickej dopravy na Jantárovej ul. pri ZŠ Staničná tak, aby sa minimalizoval záber verejnej zelene, záber plôch zo školského areálu a zároveň sa zjednodušilo vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov ku pozemkom, ktoré sú potrebné na vybudovanie parkoviska,” uviedol 
viceprimátor Košíc Martin Petruška.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: kosice.dnes24.sk