Banícke múzeum v Rožňave vystaví vzácnu poľnú šachtovú pec


Foto: Banícke múzeum v Rožňave vystaví vzácnu poľnú šachtovú pec Foto: banmuz.sk

Poľná šachtová pec, ktorú archeológovia našli v katastri obce Gemerský sad, časti Nováčany v okrese Rožňava, bude súčasťou novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera Baníckeho múzea v Rožňave. Múzeum chce pec predstaviť na jar budúceho roka. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

„Archeologickou činnosťou odkryli poľné šachtové pece, ktorých vnútorný priestor mal hruškovitý tvar a bol veľmi kvalitne vymazaný žiaruvzdornou hlinou. Predpokladá sa, vzhľadom na veľkosť a na prostredie, kde boli nájdené, že mali svoju úlohu vo výrobnom procese. Charakteristickými nálezmi vo výplni spodnej časti objektu boli hlinené dýzne, ktoré slúžili vháňaniu vzduchu do pecí. Vo výplni objektov sa našlo pomerne veľké množstvo úlomkov keramiky, kde na základe farby a povrchu ju môžeme zaradiť do 11. - 12. storočia,“ uviedla vedúca Odborno-muzeologického oddelenia Baníckeho múzea v Rožňave Jaroslava Neubauerová.

Železiarske šachtové pece majú vo vývoji hutníctva železa na Gemery dôležitú etapu, exponát múzeum považuje pre svoj vek aj hodnotu za unikátny. „V súčasnosti pec prešla odborným ošetrením - reštaurovaním, je osadená v novom drevenom debnení s presklením vo vrchnej časti. Pec bude súčasťou novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera,“ dodala Jaroslava Neubauerová.Zdroj: KSK