Ministerstvo školstva podporí osem škôl v Košiciach


Foto: Ministerstvo školstva podporí osem škôl v Košiciach Foto: ilustračné

Ministerstvo školstva SR podporí 61 projektov na dostavbu a rekonštrukciu školských telocviční, ktoré dostalo celkovo 345 žiadostí týkajúcich sa dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične so súhrnnou požiadavkou vo výške približne 28 miliónov eur. Medzi žiadateľov ministerstvo školstva rozdelil celkovo 5 702 500 eur. Podporených je 41 škôl v obciach, 13 škôl samosprávnych krajov a 7 cirkevných škôl.

Cieľom je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov, telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie, dostavby alebo výstavby novej telocvične. Napriek tomu, že budovy patria do kompetencie zriaďovateľov, ministerstvo aktívne pristupuje k zlepšovaniu ich stavu. Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom pre jeden rozvojový projekt (pre jednu školu) bola 150 000 €. Z finančnej dotácie budú môcť školy vynoviť športový povrch, opraviť strechu, zrekonštruovať elektroinštaláciu či ústredné kúrenie. Použiť sa tiež môžu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v rámci telocviční.

Úspešné projekty v Košiciach


Základné školy

ZŠ Krosnianska 2 - 150 000 eur
ZŠ Krosnianska 4 - 32 000 eur
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerrova 21 - 44 000 eur
ZŠ Polianska - 95 000 eur
ZŠ Tomášikova 31 - 58 000 eur

Stredné školy

OA Polárna - 23 000 eur
SPŠ elektrotechnická - 27 500 eur
SOŠ Bocatiova - 7 000 eur


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: MŠVVaŠ SR