Rekonštrukcia mosta Ružín je ukončená, kolaudácoiu bola obnovená premávka pre osobné vozidlá


Foto: Rekonštrukcia mosta Ružín je ukončená, kolaudácoiu bola obnovená premávka pre osobné vozidlá
Galéria: 4 fotky
Foto: KSK

Na územi Košického kraja je od 9. decembra 2017 odvolaná mimoriadna situácia na moste cez vodnú stavbu Ružín, ktorá  trvala 363 dní. Dôvodom úplnej uzávierky mosta bola havarijná situácia, obyvateľia obcí okresov Gelnica a Spišská Nová Ves stratili po uzávierke priame spojenie s mestom Košice. Po ukončení rekonštrukcie mosta na základe výsledkov zaťažovacej skúšky a po vydaní kolaudačného rozhodnutia sa premávka obnoví bez obmedzení pre motorové vozidlá. 

Zaťažovacia skúška mosta sa uskutočnila 29. novembra 2017. Jej presný pracovný program spracovala Žilinská univerzita v Žiline. Most bol zaťažený nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou 120 ton. Pri tomto zaťažení bol geodeticky zameraný priehyb mosta a posúdené kritériá podľa platnej technickej normy (STN 73 6209). Výsledky zaťažovacej skúšky preukázali, že most vyhovel všetkým kritériám, ktoré predpisuje norma. Zaťažiteľnosť mosta je vyhovujúca pre cestnú dopravu bez obmedzení. Žilinská univerzita preto odporučila udeliť súhlas s uvedením mosta do prevádzky. 

Zaťažiteľnosť mosta po rekonštrukcii je stanovená takto: normálna 32 ton, vyhradená 80 ton a výnimočná 196 ton. Na ceste II/547, na ktorej sa most nachádza, však bude dopravným značením opätovne obmedzená nákladná doprava nad 12,5 ton v úseku Košice – Jaklovce. Uvedené obmedzenie bolo stanovené najmä s ohľadom na stav cesty II/547 cez horský priechod Jahodná. Rýchlosť na moste bude obmedzená na 60 km/h v záujme bezpečnosti cestnej premávky vzhľadom na smerové oblúky na ceste pred a za mostom.


Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo
Zdroj: KSK