V Košiciach mal vzniknúť moderný kampus univerzít, nemajú však 450 miliónov na jeho výstavbu


Foto: V Košiciach mal vzniknúť moderný kampus univerzít, nemajú však 450 miliónov na jeho výstavbu Foto: Cassovia New Industry Cluster

V auguste 2021 vznikol v Košiciach v klaster nového priemyslu Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Podľa informácií denníka Korzár Košice si pod ním možno predstaviť združenie právnických osôb z verejného a súkromného sektora. Jeho hlavný cieľ pozostáva z vytvorenia nového priemyslu na východnom Slovensku, ktorý je založený na znalostiach.

Súčasťou klastra sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Slovenská akadémia vied, mesto Košice, Košický samosprávny kraj a mnoho ďalších organizácií.

Jeho jeden z plánov pozostával z výstavby moderného kampusu, ako má napríklad Masarykova univerzita v Brne. Vzniknúť mal pri internátoch na Medickej ulici.

Jeho dominantou mala byť novostavba Technologického a inovačného parku, kde by mohli najlepšie vedecké a výskumné tímy z akademického prostredia spolupracovať so súkromnými firmami.

Avšak na to, aby k niečomu takému došlo, sú potrebné financie. Košické univerzity sa však aj napriek tomu do výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky nezapojili, pričom by mohli na daný účel získať 50 miliónov eur. Jednou z podmienok bola postupná integrácia všetkých troch univerzít.

Súčasný predseda predstavenstva CNIC Ervin Lumnitzer pre Korzár Košice uviedol, že prioritou košického klastra momentálne už nie je vybudovanie enormnej budovy a vedeckého centra. Naďalej však bude zameraný na oblasti týkajúce sa vedy a výskumu.


Zároveň dodal, že aj ak by získal spomínaných 50 miliónov eur z výzvy ministerstva školstva, na stavbu kampusu na Medickej ulici by to nestačilo. Podľa odhadov sa náklady na celý kampus a priľahlé budovy pohybujú v rozmedzí 450 miliónov eur.

Celková investícia začiatkom roka 2021 predstavovala 320 miliónov eur bez DPH. Súčasťou výstavby kampusu mali byť aj rekonštrukcia objektov univerzít na vedecké centrá CNIC, nákup a inštalácia infraštruktúry, obnovenie a nadstavenie internátov a vybudovanie športovísk.

Postupné zdražovanie materiálov a inflácia spôsobili navýšenie pôvodnej sumy do nadštandardnej výšky. V dôsledku toho je vraj nájdenie prostriedkov na plánovanú výstavbu v súčasnosti nemožné.

Podľa slov Mareka Antala, bývalého štátneho tajomníka ministerstva pre investície a informatizáciu, momentálne neexistuje žiaden alternatívny plán univerzít, ktorý by prepojil výskum a vývoj s biznisom tak efektívne ako CNIC.

Univerzity sa budú uchádzať o peniaze z plánu obnovy, aj ich dostanú, ale skončia v nejakých nových zariadeniach pre základný vývoj. Predstavte si nový materiál, napríklad senzor, ktorý dokáže to, čo dnes nevieme,“ vysvetľuje.

„Potrebujete prepojiť odborníkov z biomedicíny, materiálovej vedy, informatikov, fyzikov. V Košiciach máme na to predpoklady. Tých odborníkov potrebujeme poprepájať a vytvoriť priestor, aby sme takýto talent pritiahli. Zatiaľ nám talent iba uteká,“ dodáva.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu