Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí sa Košice zahalia do purpurovej farby


Foto: Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí sa Košice zahalia do purpurovej farby

Dóm sv. Alžbety a Súsošie Immaculata sa dnes rozsvietia na počesť predčasne narodených detí. Košice tak budú svietiť farbou purpurového srdca počas Svetového dňa predčasne narodených detí a pripoja sa k desiatkam miest po celom svete. Pomôžu tak upozorniť na vážny a rastúci problém predčasných pôrodov. Na Slovensku sa každoročne narodí predčasne každé deviate dieťa. Nezriedka sa u nich vyskytujú dlhodobé zdravotné následky, aj 10-krát častejšie, ako u donosených novorodencov. 

Starostlivosť o predčasne narodené deti je náročná. Občianske združenie malíček už šesť rokov poskytuje podporu rodinám predčasne narodených detí na Slovensku. Malíček vznikol z iniciatívy rodičov s podobnými skúsenosťami s predčasným narodením dieťaťa. „Malíček svojimi aktivitami zvyšuje osvetu o problematike predčasne narodených detí a poskytuje cenné a hlavne praktické informácie a podporu rodičom. Našim poslaním je byť mostom medzi rodinou a nemocnicou.” vysvetľuje Ľubica Kaiserová z občianskeho združenia. Malíček zároveň spolupracuje s medzinárodnou organizáciou Európska nadácia pre zdravie novorodencov, ktorá sa v súčasnosti zameriava na tvorbu Štandardov zdravotnej starostlivosti o nezrelých novorodencov.

K zvýšeniu povedomia o problematike predčasne narodených detí každoročne napomáha aj Svetový deň predčasne narodených detí, ktorý si celý svet pripomína 17. novembra. Bol založený európskymi rodičovskými organizáciami a rodičmi predčasne narodených detí, ktorí sa rozhodli informovať o problematike predčasných pôrodov. Od roku 2011 slávime Svetový deň aj v Slovenskej republike. Malíček, ako člen medzinárodnej organizácie EFCNI je organizátorom osláv pre SR.Zdroj: Mesto Košice