V Košiciach sa uskutoční 28. ročník sakrálneho umenia


Foto: V Košiciach sa uskutoční 28. ročník sakrálneho umenia Foto: Mesto Košice

Mesto Košice pripravuje Festival sakrálneho umenia, ktorý začína 12. novembra v Historickej radnici vystúpením zoskupenia z Českej republiky HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica, známeho svojou vysokou umeleckou a interpretačnou úrovňou, širokým žánrovým záberom a netradičným repertoárom. Festival ukončí o dva týždne, 26. novembra, v Dome umenia koncert nazvaný Viac než hudba. „Festival sakrálneho umenia ponúkne návštevníkom aj v tomto roku pestrú paletu podujatí rôznych žánrov. Som rád, že môžem upozorniť verejnosť na uvedenie svetovej premiéry oratória tvorivého tímu P. Krška, F. Balún, P. Smolík Umučenie nášho Pána Ježiša Krista. Títo autori doposiaľ pripravili dva oratoriálne projekty. Oratórium Košickí mučeníci malo premiéru v Košiciach v roku 2010 a oratórium Cyril a Metod bolo premiérované v Dóme sv. Martina v Bratislave v roku 2012. Aktuálny projekt je zaujímavý aj tým, že príbeh Kristovho umučenia sa ako hudobno-dramatické stvárnenie Krížovej cesty v slovenskej tvorbe objavuje po prvý raz,” hovorí primátor mesta Košice Richard Raši. 

Diváci sa môžu tešiť aj Dvořákove Biblické piesne v podaní Mareka Vrábela, ktorý patrí k špičke strednej generácie slovenského organového umenia a nadaného interpreta Tomáša Šelca. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný OZ Maják nádeje pre pomoc rodinám v núdzi. Obohatením bude komentovaná prehliadka s Janou Teššerovou s názvom 3 v 1, počas ktorej účastníci navštívia synagógu a kultúrnom centre na Puškinovej ulici s prehliadkou Galérie Ľudovíta Felda a tiež synagógu na Zvonárskej ulici. Medzi sprievodné akcie budú zaradené výstavy, prvou z nich je fotograficko-dokumentačná výstava Východoslovenskej galérie Košice v južnej veži a v lodi Dómu sv. Alžbety 70 rokov reštaurovania Hlavného oltára sv. Alžbety. Predstavuje prierez reštaurátorských prác realizovaných na Hlavnom oltári sv. Alžbety očami dokumentačných fotografov od 40 až 50-tych rokov do 80-tych rokov 20. storočia. Fotografie Petra Župníka z interiérov Levočských chrámov Orbis pictus Leuchovia a Chrámy Pentapolitany – Košice budú počas celého mesiaca prístupné v parku pri hrajúcej fontáne a parku pri Kaplnke sv. Michala Archanjela.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Košice