Rýchlosť prekročilo 70 vodičov, 7 cyklisti nafúkali, to je výsledok kontroly z 19.októbra


Foto: Rýchlosť prekročilo 70 vodičov, 7 cyklisti  nafúkali, to je výsledok kontroly z 19.októbra Foto: ilustračné / autobild.sk

Výsledky včerajšej kontroly, ktoré polícia vykonáva pravidelne, ako aj štatistické ukazovatele dopravnej nehodovosti a jej následkov najmä v posledných týždňoch, opäť svedčia o tom, že zo strany polície je dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky neustále potrebný. Včera (19.10.) policajti na území Košického kraja vo zvýšenej miere dohliadali nad cestnou premávkou. Celokrajská kontrola bola zameraná na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky najmä nemotorovými účastníkmi.

Policajti sa zamerali na vybavenie bicyklov, používanie ochranných prilieb cyklistami, používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných odevov za zníženej viditeľnosti, kontrole sa nevyhli ani vodiči. Kontrola bola zameraná aj na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu alebo iných návykových látok vodičmi pred alebo počas vedenia vozidla. Počas kontroly, ktorej cieľom bolo pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, sa policajti zamerali aj na iné porušenia pravidiel cestnej premávky.

Do akcie bolo zapojených 67 príslušníkov dopravnej, poriadkovej, železničnej i hraničnej a cudzineckej polície a taktiež dobrovoľný strážca poriadku. A tu Policajti počas štyroch hodín zistili celkom 167 priestupkov, z tohto počtu riešili 154 priestupkov v blokovom konaní. Napomenutím vybavili 7 priestupkov a 6 priestupky oznámili na dopravný inšpektorát.

Rýchlosť prekročilo 70 vodičov, 17 vodičov telefonovalo počas vedenia vozidla, v 4 prípadoch išlo o nesprávny spôsob jazdy, 14 neboli pripútaní bezpečnostným pásom, 6 jazdili bez ustanoveného osvetlenia, nevyhovujúci technický stav vozidla zistili v 17 prípadoch, nesprávne predchádzal 1 vodič, v štyroch prípadoch boli zistené nedostatky pri meraní hmotnosti a rozmerov vozidiel a v 23 prípadoch išlo o ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky. Ani jeden z vodičov „nenafúkal“. Zadržali 2 vodičské preukazy. Pravidlá cestnej premávky porušili 7 cyklisti, ktorí jazdili na bicykli pod vplyvom alkoholu a tiež jeden chodec, ktorým bola za porušenie pravidiel cestnej premávky uložená bloková pokuta.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu