Zápisy budúcich prvákov do základných škôl v Košickom kraji sa uskutočnia 6. a 7. apríla


Foto: Zápisy budúcich prvákov do základných škôl v Košickom kraji sa uskutočnia 6. a 7. apríla Foto: ilustračné

V utorok 3. apríla sa na Slovensku začínajú zápisy prváčikov do základných škôl. Mesto Košice je zriaďovateľom 34 základných škôl, ktoré navštevuje 2000 žiakov. Podľa Miroslava Sambora sú kapacity na základných školách v Košiciach dostatočné. K zápisu je rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj správu od lekára o jeho postihnutí.

Ak rodič zápis v stanovenom termíne nestihnete môže školu požiadať o náhradný termín. V Košickom kraji sa zápisy uskutočnia 6. a 7. apríla 2018. „Pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční zápis do prvých ročníkov v dňoch 6. a 7. apríla 2018. V piatok 6. apríla to bude od 14.00 do 18.00 hod., v sobotu 7. apríla od 8.00 do 12.00 hod.,“ uviedol Miroslav Sambor z košického magistrátu.

V prípade, že rodič alebo zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku môže dostať pokutu až do výšky 331 eur. „Ak nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o jeho zaradení do nultého ročníka základnej školy. Pedagógovia na zápise väčšinou formou rozhovoru s dieťaťom a na základe výtvarného vyjadrenia preveria jeho fyzické, psychické a sociálne schopnosti,“ informovala Katarína Hamerlová z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.Zdroj: kosiceonline.sk