Jeden chodník je v havarijnom stave, druhý chýba úplne. Obyvatelia Krásnej sa necítia bezpečne, spísali petíciu


Foto: Jeden chodník je v havarijnom stave, druhý chýba úplne. Obyvatelia Krásnej sa necítia bezpečne, spísali petíciu Foto: googlemaps

Obyvateľom košickej mestskej časti Krásna došla trpezlivosť. Pri jednej z hlavných ťahov, na ulici Ukrajinská, kde je frekvencia áut mimoriadne vysoká, im chýba chodník. Denne tadiaľ prejde mnoho cyklistov či chodcov, ktorí smerujú na zastávku mestskej hromadnej dopravy a cítia sa byť značne ohrození.

Z toho dôvodu spísali petíciu, v ktorej žiadajú vybudovanie chodníkov. Jeden od čerpacej stanice až po Pollovu ulicu, kde sa teraz nachádza provizórny chodník z voľne položených betónových kusov, ktorého stav je žalostný a nie veľmi bezpečný, druhý v úseku od Goldírovej ulice po Urbársku, respektíve Východnú ulicu, kde absentuje úplne.

Nie je to však jediný problém. Občania tiež žiadajú o dopravné značenie, vyznačenie priechodov pre chodcov či vymedzenie parkovacích miest a odstavných plôch v blízkosti autoservisu, motorestu či požičovne náradia, ktoré sa nachádzajú v tejto mestskej časti.

Územie má byť v správe mesta Košice, ktoré podľa informácií RTVS pripravuje verejné obstarávanie na spracovanie projektovej dokumentácie, musí však hľadať externé zdroje na financovanie jeho výstavby. Nateraz však neuviedlo, v akom časovom horizonte môžu obyvatelia Krásnej očakávať zmeny.

Prečítajte si viac: