Na Jazere objavili nelegálne autovrakovisko. Boli tam stovky vozidiel


Foto: Na Jazere objavili nelegálne autovrakovisko. Boli tam stovky vozidiel

V mestskej časti Košice - Nad jazerom čakalo policajtov z oddelenia enviropolície nemilé prekvapenie. Objavili tam nelegálne autovrakovisko, kde boli stovky vrakov.

Počas rozsiahlej obhliadky miesta bolo objavených celkovo 397 neoprávnene uložených vozidiel po životnosti. „Aktuálne v prípade pokračuje intenzívne vyšetrovanie a na základe zistených skutočností pri obhliadke miesta činu boli do trestného konania pribraní príslušní znalci,” uviedla polícia na sociálnej sieti.

Autovraky, ktoré boli nájdené, sú podľa pránych predpisov klasifikované ako nebezpečný odpad. Tento odpad zahŕňa nielen ľahko obchodovateľné komponenty, ale aj súčiastky predstavujúce vážne environmentálne riziko. Ide napríklad o staré autobatérie, motorové oleje, prevádzkové kvapaliny a ďalšie látky či materiály, ktorých nevhodná likvidácia môže výrazne prispieť k znečisteniu životného prostredia.

Polícia vyzýva občanov, aby boli pozorní a pri zaznamenaní podozrivých činností súvisiacich s neoprávneným rozoberaním a skladovaním autovrakov ihneď kontaktovali príslušné úrady odpadového hospodárstva alebo políciu na čísle 158. Ochrana životného prostredia je spoločnou zodpovednosťou a včasné ohlásenie môže pomôcť predísť negatívnym vplyvom na naše okolie.

Prečítajte si viac: