FOTO: Košičania majú veľké srdce. Mnohí si odniesli ocenenie za pomoc ľuďom v núdzi


FOTO: Košičania majú veľké srdce. Mnohí si odniesli ocenenie za pomoc ľuďom v núdzi
Galéria: 15 fotiek
Foto: Facebook/Košice - Mesto Košice

Občianske združenie Maják nádeje odovzdalo v závere januára niekoľko ocenení Srdce pre chudobných. Slávnostné odovzdávanie bolo venované všetkým jednotlivcom a organizáciám, ktoré vložili svoje srdce a energiu do pomoci tým najzraniteľnejším. Medzi ocenenými boli aj známe mená.

Hrdým držiteľom ocenenia Srdce pre chudobných za rok 2023 sa stalo aj samotné mesto Košice, čím potvrdilo svoj záväzok a nezištnú snahu pomáhať. Mesto si ho vyslúžilo za svoje neúnavné úsilie a iniciatívy zamerané na podporu chudobných a núdznych.Ocenenie za mesto prevzala námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová, ktorá vyjadrila úprimnú vďaku za toto uznanie a vyzdvihla odhodlanie a obetavosť všetkých pomáhajúcich. „Sme nesmierne hrdí, že sme aj my mohli prispieť malou kvapkou do mora plného ľudskosti, súcitu a prejavov konkrétnej náklonnosti voči chudobným,” uviedlo mesto na sociálnej sieti.

Vyznamenanie sa odovzdávalo v rozličných kategóriách, aby sa ocenili rôzne aspekty dobročinnosti a humanitárnej práce. Medzi ocenenými boli:

 • Mesto: Košice – primátor Jaroslav Polaček (špeciálne ocenenie).
 • Mestská časť: MČ Košice – Šaca – starosta Daniel Petrík.
 • Rehoľa: Saleziáni don Bosca v Košiciach – direktor Vilo Riško.
 • Čestná cena Majáku nádeje: Teologická fakulta v Košiciach – Radoslav Lojan.
 • Médiá: Rádio Lumen – Mária Čigášová.
 • Škola: Základná škola Cyrila a Metoda v Košiciach – riaditeľka Terézia Hrebeňárová.
 • Farnosť: Valaliky – farár Peter Čorba.
 • Nadácia: Nadácia J&T – Viera Mamojková, Miroslava Šemberová.
 • Firma: Mary Kay – Katarína Kučová.
 • Dobrovoľník: Viktória Peková.
 • Charitatívna kampaň: Spojená škola Svätej Rodiny v Bratislave – Jana Litvinová.


Ocenenie Srdce pre chudobných je pripomienkou, že solidarita a vzájomná pomoc sú kľúčovými piliermi silnej a súdržnej spoločnosti. Iniciatívy ako tieto pripomínajú význam spolupráce a empatie v dnešnom svete a Košice sú hrdým príkladom toho, ako môžu mestá a ich obyvatelia pozitívne ovplyvňovať životy tých, ktorí to najviac potrebujú.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo