V Košickom kraji sa zvýšilo riziko povodní. Čo robiť, ak vás zasiahli záplavy?


Foto: V Košickom kraji sa zvýšilo riziko povodní. Čo robiť, ak vás zasiahli záplavy? Foto: pixabay.com

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v stredu 13. decembra 2023 niekoľko výstrah v súvislosti s povodňami v Košickom kraji. Ich riziko zvyšuje masa roztápajúceho sa snehu a veľké množstvo zrážok.

Najvyšší, tretí stupeň povodňovej aktivity hrozí na okraji trebišovského okresu v povodí Roňavy, ktorá tvorí prítok Bodrogu. Výstraha druhého stupňa bola vydaná pre okres Košice okolie: Na Hornáde aj Bodrogu v tejto oblasti sa očakáva vzostup vodných hladín, pričom hrozí dosiahnutie stupňa povodňovej aktivity. 

Výstraha prvého, najnižšieho stupňa bola vydaná pre zvyšok okresu Trebišov a celý okres Michalovce. Reálna miera rozvodnenia riečnych hladín je veľmi nepredvídateľná, ústav plánuje informácie a pokyny pravidelne aktualizovať

Čo robiť, pokiaľ vás takáto pohroma zasiahne? Zhrnuli sme hlavné zásady pre ochranu života a zdravia: 

 • Vždy zachraňujte najprv zdravie a až potom majetok.
 • Riaďte sa pokynmi povodňových orgánov, polície a záchranárov.
 • Vyhýbajte sa zatopenej oblasti. Ak už musíte, vstupujte len do stojatej vody, nikdy nie tečúcej – môže vás strhnúť prúd. 
 • Dávajte pozor kam stúpate. Zaplavený povrch môže byť pokrytý črepinami alebo klincami. 
 • V zatopenej oblasti neriskujte jazdu autom. 
 • Pozor na elektrickú energiu: vypnite prívod prúdu do vášho domu, vyhýbajte sa elektrickému vedeniu a zapojeným spotrebičom. 
 • Všimnite si možný únik plynu, v interiéri nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň. 
 • Svieťte si len baterkou, vo vnútri nepoužívajte benzínové agregáty – oxid uhoľnatý vás môže ľahko otráviť. 
 • Sledujte informácie o aktuálnej situácii v rádiu, televízii alebo na internete. 

Laická verejnosť si často neuvedomuje, že povodňová vlna je väčšinou kontaminovaná koktejlom nebezpečných baktérií a vírusov. Ako sa vyhnúť infekcii?

 • Základom je umývanie rúk: po každom kontakte so záplavovou vodou a predmetmi, ktoré s ňou prišli do styku a vždy pred jedlom, pitím, fajčením a pred aj po použití WC. Neuškodí ani použitie dezinfekcie. 
 • Používajte ochranné prostriedky – gumené rukavice, gumený plášť či pevnú nepremokavú obuv. Po použití ich vyčistite. 
 • Kontaminované môžu byť aj miesta, ktoré tak nepôsobia, alebo už boli vyčistené. 
 • Pri jedle dodržiavajte prísne hygienické opatrenia a jedzte len jedlo z overených zdrojov. 
 • Opatrní buďte aj v prípade pitnej vody, používajte len takú, ktorej nezávadnosť je overená. Ideálna je balená voda. 
 • Každé zranenie dôkladne dezinfikujte, podľa potreby vyhľadajte lekára. Pozor aj na rozškriabané štípance od komárov. 
 • Riziko zanesenia infekcie je vysoké aj pri dotýkaní sa očí a nosa. Používajte jednorázové papierové vreckovky. 
 • Všetky poľnohospodárske plodiny a potraviny, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za zdraviu škodlivé.

Prečítajte si viac: