UPJŠ udelila čestný titul doctor honoris causa svetovo uznávanej osobnosti právnej filozofie


Foto: UPJŠ udelila čestný titul doctor honoris causa svetovo uznávanej osobnosti právnej  filozofie Foto: UPJŠ v Košiciach

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach bola v piatok 9. marca 2018 udelená čestná vedecká hodnosť “doctor honoris causa” významnej osobnosti právnického života prof. Dr. Robertovi Alexymu z Christan Albrechts Universität zu Kiel. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udelila tomuto najväčšiemu súčasnému systematikovi na poli právnej vedy a excelentnému vedcovi čestný titul Dr. h. c v Historickej aule UPJŠ v Košiciach za prítomnosti mnohých významných hostí. 

„V mene akademickej obce našej univerzity, a vo svojom vlastnom mene, by som chcel vyjadriť svoj osobný pocit šťastia, že si môžeme uctiť takú významnú osobnosť a udeliť najvyšší stupeň akademického uznania. Som rád, že rady nositeľov titulu doctor honoris causa sa opäť rozšíria,” uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Prof. Dr. Robert Alexy sa tak stal v poradí 40. nositeľom čestného titulu Dr. h. c. Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. predstavila prof. Dr. Roberta Alexyho ako osobnosť plnú ideálov humanizmu a spravodlivosti. „Jeho svetové zásluhy o rozvoj skutočných hodnôt, ktorých ochrana a podpora by mala byť jednou z prioritných úloh práva, sú nespochybniteľné. S neuveriteľným pracovným nasadením a entuziazmom dokázal vo svojej tvorbe realizovať svoje vízie a súčasne nadchnúť k spolupráci v prospech rozvoja právnej filozofie aj svojich študentov a spolupracovníkov,” doplnila doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 


Okrem slávnostného zasadnutia Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach sa prof. Dr. Robert Alexy zúčastnil aj štvrtkovej vedeckej rozpravy. V Historickej aule UPJŠ v Košiciach diskutoval so študentami a zamestnancami UPJŠ na tému “Filozofia práva od Radbrucha k Alexymu”.

Udelenie titulu doctor honoris causa považujem za veľmi výnimočnú udalosť. O to viac, že priezvisko Alexy nie je nemeckého, ale slovenského pôvodu. Podarilo sa mi vypátrať, že jeho korene siahajú až na Slovensko, konkrétne do Veľkej Lomnice. Preto je pre mňa veľkou cťou, že titul Dr. h. c mi bol udelený práve ´doma´,” povedal nositeľ čestného titulu doctor honoris causa prof. Dr. Robert Alexy.

 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS UPJŠ v Košiciach