UPJŠ udelila čestný titul doctor honoris causa svetovo uznávanej osobnosti právnej  filozofie