Nadácia VÚB podporí 3 najlepšie komunitné projekty, podporte ich svojím hlasom


Foto: Nadácia VÚB podporí 3 najlepšie komunitné projekty, podporte ich svojím hlasom

Nadácia VÚB podporí na základe výsledkov hlasovania 3 najlepšie komunitné projekty v každom kraji. Odborná komisia vybrala z prijatých žiadostí v rámci Košického kraja 6 projektov a verejnosť môže hlasovaním určiť, na ktoré 3 z nich poputuje pripravený grant z Nadácie VÚB vo výške 3 x 3 000 eur.  V hre je spolu 6 projektov, ktoré majú zámer byť realizované v Košiciach, Margecanoch, Sobranciach a Žakarovciach. Hlasovanie prebieha na internetovej stránke www.komunitnegranty.sk  do 21.novembra 2017. Vo verejnom hlasovaní o podporu verejnosti bojujú tieto projekty:

Dorka bag - Taška, ktorá má príbeh!
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Spoločnosť Úsmev ako dar ponúka vo svojich krízových centrách po celom Slovensku bezpečný domov, ochranu a sociálnu pomoc najmä ohrozeným rodinám s deťmi. Prevažnú časť tvoria práve osamelé mamky s malými deťmi, ktoré majú obmedzené pracovné možnosti. Preto sme spustili nápad šitia nákupných či plážových tašiek priamo v priestoroch krízového centra pod názvom Dorka bag - Taška, ktorá má príbeh. Pri výrobe týchto tašiek používame výlučne odpadovú reklamnú bannerovinu, ktorá takto dostáva svoju druhú, ekologickú, šancu. Každá ušitá taška má svoj vlastný príbeh - príbeh ženy v núdzi.

Full fitnes
Rodičovské združenie pri ZŠ Ľudovíta Fullu
Rozvoj pohybu u detí je veľmi dôležitý. Cieľom projektu “Full fitnes” je vytvoriť ďalšie príťažlivé priestory na vždy otvorenom školskom dvore pri ZŠ Ľudovíta Fullu v Košiciach. Na športovisku a ihrisku si prídu na svoje malí aj veľkí. Vytvoríme pre nich miesto na aktívne trávenie voľného času blízko domovov. Výstavbou “Full fitnes” obohatíme areál, na ktorom sa nám už podarilo vybudovať altánok a komunitnú záhradu. Podporte nás hlasom a pomôžte premeniť školský dvor na miesto plné detí, rodičov a starých rodičov, ktoré spojí všetky generácie.

Sprístupnenie štôlne Zuzana
Obec Žakarovce
Štôlňa Zuzana bola najvýznamnejším banským dielom v obci Žakarovce. Svojho času bola dôvodom pre výstavbu prvej zubačky v strednej Európe, pre vybudovanie troch lanoviek na dopravu rudy, či pre elektrifikovanie Žakaroviec, ako prvej dediny na Slovensku. Pomôžte nám po dlhých rokoch chátrania túto baňu opraviť a sprístupniť verejnosti ako skanzen v samotných podzemných častiach tejto chodby, s dobovými nástrojmi, nasvietením a informáciami z histórie pre návštevníkov všetkých vekových skupín.


Hope4street
Infanzia
Zriadením komunitnej obývačky s knižnicou chceme vytvoriť príjemný, otvorený a podnetný priestor pre mladých, ich rodičov, ale i verejnosť, ako alternatívu pre trávenie voľného času. Chceme sa zamerať na primárnu prevenciu sociopatologických javov v komunite. Zároveň by sme radi uskutočnili dva menšie mediálne výstupy: natočenie klipu o mladých a ich potrebách a mini výstavu fotografií pod názvom „Jedni z mnohých“ prezentujúcu príbehy mladých z ulice. Súčasťou aktivít v obývačke budú aj diskusie a workshopy so študentmi škôl na témy, ktoré ich zaujímajú.

Mladý hasič - KRTKO
Dobrovoľný hasičský zbor Margecany
Mladý hasič - KRTKO je krúžok detí vo veku 2 - 6 rokov, ktorý pod záštitou DHZ Margecany učí deti hravou formou hasičskému umeniu, disciplíne, zodpovednosti, spolupráci a úcte k životu, ľuďom a prírode. Deti sa následne zúčastňujú na verejných vystúpeniach, súťažiach, kde prezentujú svoje nadobudnuté zručnosti, schopnosti, bezpečné postupy pri ochrane života, zdravia a majetku. Radi by sme rozšírili krúžok o nových členov (deti v predškolskom veku) aj z okolitých obcí. Pomôžte nám zabezpečiť malým hasičom výstroj a výzbroj potrebnú pre hasičské aktivity.

Ihrisko pre detskú železnicu a živý plot
Detská železnica Košice
Košická detská historická železnica je jedinou zachovanou detskou železnicou na Slovensku a teší sa obrovskému záujmu. Ročne sa našimi vlakmi prevezie takmer 40 000 návštevníkov. Pomôžte nám spríjemniť čakanie našim najmenším cestujúcim a ich rodičom hrou na bezpečnom oplotenom detskom ihrisku so šmýkačkou, pieskoviskom, hojdačkou a dreveným hradom. Priestor ihriska bude oplotený a bezpečný pohyb na ihrisku zabezpečí gumená podložka. Okolie plánujeme okrášliť živým plotom, ktorý bude mať nielen estetickú funkciu, ale zároveň zníži obsah prachu vo vzduchu a obmedzí hlučnosť od hlavnej cesty.Zdroj: komunitnegranty.sk