Pozor na podvodné investičné ponuky. O peniaze vás oberú klamlivé články, fotky či videá


Foto: Pozor na podvodné investičné ponuky. O peniaze vás oberú klamlivé články, fotky či videá Foto: Unsplash

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na množiace sa podvodné investičné ponuky. Podvodníci na zneužívajú verejne známe osoby či obchodné značky dôveryhodných obchodných spoločností článkami, fotografiami alebo „deepfake“ videami.

Takzvané deepfake videá sú veľmi ťažko rozoznateľné od reality a šíria sa najmä prostredníctvom sociálnych sietí.

Podvodná investičná ponuka môže mať napríklad tieto znaky:

  • Používa logo podobné či totožné s obchodnou značkou významnej spoločnosti či podobizeň všeobecne známej osobnosti, napr. politika, športovca či celebrity, čím sa snaží pôsobiť dôveryhodne.
  • Používa reálne fotografie či upravené videá.
  • Využíva aktuálne témy. Napríklad, nedávne kolísanie cien energií zapríčinilo, že podvodníci ponúkali možnosť pasívneho príjmu vďaka investovaniu vyššej sumy do energetických komodít. V posledných mesiacoch bola zneužitá obchodná značka spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., SLOVNAFT, a.s. a českej spoločnosti ČEZ, a. s.
  • Má formu novinového článku, v ktorom je zneužité logo renomovanej novinovej redakcie.
  • Obsahuje falošné recenzie a príbehy konkrétnych ľudí.
  • Je umiestnená mimo oficiálne webové sídlo spoločností, na ktoré odkazuje a zároveň má webový odkaz spravidla zahraničnú koncovku ako napríklad: .ru, .app, .tech a iné.
  • Vytvára na čitateľa psychologický nátlak, v rámci ktorého vyzýva na rýchle konanie s použitím výrazov ako napr. „Poponáhľajte sa, k dispozícii je posledných 5 miest“ alebo „Máte už iba 5 hodín na využitie tejto príležitosti“.
  • Sľubuje nereálne vysoké výnosy a minimálne riziko.
  • Často odkazuje na internetové stránky, kde vyzýva k registrácii, v rámci ktorej majú užívatelia zadať svoje osobné a platobné údaje. Tie sú následne zneužité, prípadne priamo požadujú zaslanie peňažných prostriedkov.Podľa NBS bol donedávna relatívne spoľahlivým spôsobom odhalenia podvodného článku zlý preklad z cudzieho jazyka a používanie neštandardných formulácií. Toto už ale neplatí, pretože automatické preklady už bývajú kvalitnejšie.

Ak na takéto príspevky a webové stránky narazíte, ignorujte ich a predovšetkým nezadávajte vaše osobné a platobné údaje. Môžete ich nahlásiť priamo NBS alebo orgánom činným v trestnom konaní.

Obozretnosť je potrebné zvýšiť v prípade, ak subjekt, s ktorým komunikujete alebo s ktorým plánujete vstúpiť do zmluvného vzťahu, nemá na výkon svojej činnosti na území Slovenskej republiky udelené povolenie Národnej banky Slovenska. Na overenie povolenia slúži internetová stránka subjekty.nbs.sk.