Východoslovenská distribučná, a.s. upozorňuje svojich zákazníkov na telefónaty od neznámej osoby


Foto: Východoslovenská distribučná, a.s. upozorňuje svojich zákazníkov na telefónaty od neznámej osoby Foto: ilustračné

Zákazníci Východoslovenskej distribučnej, a.s. v posledných dňoch zaznamenali telefonáty od neznámej osoby o zistenom neoprávnenom odbere elektriny. Volajúci vyzýva na okamžitú úhradu zmluvnej pokuty. Je veľmi agresívny, vyhráža sa zákazníkom nahlásením neoprávneného odberu na polícií, zákazníkov označuje za delikventov.

Táto osoba (alebo osoby) sa predstavujú ako zamestnanci spoločnosti VSD a od zákazníkov VSD majú požadovať úhradu škôd, spôsobených neoprávneným odberom elektriny. V prípade, že títo kontaktovaní zákazníci škody neuhradia, majú im hroziť prerušením distribúcie elektriny a odpojením od distribučnej sústavy. VSD sa dôrazne dištancuje od týchto telefonátov. Tieto telefonujúce osoby nie sú zamestnancami spoločnosti VSD a ani ich VSD takouto službou nepoverila. VSD práve kvôli minimalizovaniu zneužitia svojho mena tak závažné informácie, resp. zistenia nekomunikuje telefonicky,“ informuje Východoslovenská distribučná, a.s.

Tento druh hovorov prebieha z telefónneho čísla so slovenskou predvoľbou, ktorá bola v poslednom období komunikovaná aj na viacerých webových portáloch. Ide o číslo +421971217265. Pri spätnom volaní zákazník zistí, že sa jedná o telefóne číslo so zvýšenou tarifou a následne, že číslo neexistuje.

VSD v prvom rade varuje zákazníkov, aby tieto údajné dlžné čiastky neuhrádzali, nejde o aktivitu spoločnosti VSD. VSD totiž počas kontroly zameranej na neoprávnený odber jednak požaduje prítomnosť zákazníka, ktorého sa takáto kontrola týka alebo aspoň prítomnosť ním poverenej osoby. VSD takisto vyhotovuje písomný záznam o zistení a výsledkoch, ktoré spolu s vyčíslením škody spôsobenej neoprávneným odberom vznikli a odosiela ich zákazníkovi poštou. VSD práve preto, aby čo najviac eliminovala zneužitie jej mena v takýchto ošemetných prípadoch nerieši neoprávnený odber telefonicky a ani nepožaduje úhradu dlžnej čiastky v hotovosti. V niektorých prípadoch je škodu možné uhradiť poštovou poukážkou,“ dodáva Východoslovenská distribučná, a.s.

V prípade akýchkoľvek pochybností o dôveryhodnosti telefonátu s rovnakým alebo obdobným obsahom si zákazníci môžu preveriť na Zákazníckej linke VSD 0850 123 312. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Východoslovenská distribučná, a.s.