FOTO: Košice vzdali hold kolektívom i jednotlivcom, ktorí obetovali celý svoj život pomoci druhým a rozvoju mesta


FOTO: Košice vzdali hold kolektívom i jednotlivcom, ktorí obetovali celý svoj život pomoci druhým a rozvoju mesta
Galéria: 16 fotiek
Foto: kosice.sk

Vedenie mesta Košice si v utorok 7. mája, ktorý je označovaný ako Deň mesta, uctilo výnimočných jednotlivcov a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj a prosperitu. Na slávnostnom ceremoniáli v Historickej radnici boli odovzdané Ceny mesta Košice, respektíve Plakety primátora mesta celkovo 25 osobnostiam a 7 kolektívom z rozličných oblastí od vedy až po kultúru.

Tento rok bol významný tým, že sa konal už 30. ročník odovzdávania týchto vyznamenaní, čo zdôrazňuje trvalú tradíciu vyzdvihovania miestneho prínosu a angažovanosti. O laureátoch rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe odporúčaní a návhrhov, ktoré mohli predložiť nielen poslanci a predstavitelia mesta, ale aj široká verejnosť.

V rámci ceremoniálu primátor Jaroslav Polaček poukázal na to, ako mesto v posledných troch desaťročiach napredovalo a ako významne k tomu prispeli práve ocenené osobnosti a kolektívy. Podľa primátora je neustály rozvoj Košíc spojený s talentom, odhodlaním a pracovitosťou jeho obyvateľov.

Medzi ocenenými bolo aj Staromestské divadlo Petra Raševa, ktoré si prevzalo Cenu mesta pri príležitosti svojho 25. výročia založenia. Ocenenie bolo udelené za dlhoročný prínos pre kultúru a za podporu slobodnej divadelnej a umeleckej tvorby. Riaditeľka divadla Ľubica Blaškovičová pri preberaní ceny pripomenula, že divadlo vzniklo ako odkaz odvahy zakladateľov a zaviazala sa pokračovať v ich snahe prinášať ľuďom radosť a kvalitné umenie.


Plaketu si odniesla aj Kaviareň od srdca, ktorá sídli na Námestí Maratónu mieru. Personál kaviarne tvoria zdravotne znevýhodnení ľudia, ktorí aj napriek svojmu hendikepu dokážu vyčarovať úsmev na tvári zákazníkov a príjemnú atmosféru. „Sme veľmi poctení a vďační, že sme sa ocitli vo významnej spoločnosti vzácnych ľudí a kolektívov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej a verejnoprospešnej práci v našom meste.  Ďakujeme zo srdca pánu primátorovi, Mestkému zastupiteľstvu aj ľuďom, ktorí nás na toto ocenenie nominovali,” napísali na sociálnej sieti.

S Cenou primátora mesta Košice odišla aj Katarína Vincová za jej mimoriadny osobný a profesionálny prínos pri podpore ľudí v náročných a krízových situáciách. Pred dvanástimi rokmi stála pri zakladaní IPčka a tiež rozbehla psychologickú pomoc v Košiciach. Pozrite si, ako sa úprimne tešila z tohto ocenenia.


Cena mesta Košice

Ocenení jednotlivci:

 • Zuzana Borhyová-Kleinová - významná a dlhoročná sólistka baletu Národného divadla v Košiciach,
 • Milan Fiľo - podnikateľ a filantrop,
 • Anton Glezgo - dlhoročný predseda Rady Klubu národnostných menšín a Pamätnej izby Sándora Máraiho,
 • Eva Kissová - amatérska bežkyňa, ktorá ma na svojom konte 110 maratónov,
 • Ivan Krúpa - významný člen činohry Národného divadla v Košiciach,
 • Peter Vidašič - predseda tanečného klubu TK Ellegance Košice, reprezentačný tréner, medzinárodný rozhodca pre tanec na vozíku,
 • Tobias Zámbory - slovenský reprezentant vo vodnom lyžovaní za vlekom.

Laureáti in memoriam:

 • František Jakab - vedúci Laboratória počítačových sietí CNL na Technickej univerzite v Košiciach a regionálny programový manažér spoločnosti Cisco,
 • Duňa Luczyová - lekárla ORL oddelenia a homeopatka,
 • Ján Rosocha - vedec a dlhoročný prednosta Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemonice Louisa Pasteura.

Ocenené kolektívy:

 • Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského,
 • Národná transfúzna služba SR - Odberné a spracovateľské centurm Košice,
 • Staromestské divadlo Petra Raševa.

Cena primátora mesta Košice

 • Iveta Baková - pedagogická a riadiaca práca pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením, osvetová činnosť pre odbornú i laickú verejnosť,
 • Tomáš Berzétei - dlhoročný prínos v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti obyvateľov mesta Košice,
 • Eva Čellárová - významný podiel na vybudovaní košickej školy genetiky a molekulárnej biológie,
 • Milan Desiatnik - prínos pre rozvoj slovenskej žurnalistiky a cieľavedomá novinárska činnosť,
 • Silvia Hanusová - dlhoročná propagácia športu a reprezentácia mesta Košice, zásluhy o podporu žien vo vrcholových funkciách v atletike,
 • Henrieta Kecerová - dlhoročný významný prínos pre kultúrny a spoločenský život,
 • Jana Lenhardtová - celoživotná práca a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a v oblasti duálneho vzdelávania žiakov,
 • Milan Marinčák - celoživotnú práca a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese a v oblasti starostlivosti o mládež,
 • Tatiana Poláková - dlhoročná služba a pomoc pri riešení zdravotných problémov ľudí v núdzi a bez vlastného domova,
 • Jozef Pollák - dlhodobá činnosť v oblasti športu a organizácie športových podujatí s významným prínosom pre mesto,
 • Lucia Tažiková - mimoriadny osobný prínos v starostlivosti o mládež a dospelých so zdravotným znevýhodnením v dennom stacionári Klub Forresta Gumpa,
 • Katarína Vincová - mimoriadny osobný a profesionálny prínos pri podpore ľudí v náročných a krízových situáciách a zabezpečenie nepretržite dostupnej odbornej psychologickej pomoci,
 • Ján Zachariáš - mimoriadny osobný a profesionálny prínos pre popularizáciu dejepisu medzi mládežou a na celoslovenskej úrovni a pri objavovaní regionálnej histórie.

Ocenené kolektívy:

 • Kolektív Centra pomoci Ligy proti rakovine,
 • Kolektív vzpieračských funkcionárov a športovcov,
 • Kolektív Košického vodáckeho maratónu.

Plaketa primátora mesta Košice

Ocenení jednotlivci:

 • Štefan Németh - pri príležitosti 55 rokov od vydania prvého čísla lokálno-regionálneho denníka Večer a za významný prínos k podpore regionálnej žurnalistiky,
 • Anton Paľovčík - za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech seniorov mesta Košice.

Ocenené olektívy:

 • Kaviareň od srdca - za výnimočnú podporu a pomoc zdravotne znevýhodneným ľuďom pri uplatnení na trhu práce a zaradení do spoločnosti.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu