Polícia a Slovenský Červený kríž pripravujú deti na bezpečné prázdniny


Foto: Polícia a Slovenský Červený kríž  pripravujú deti  na bezpečné prázdniny Foto: ilustračné

V rámci preventívnych aktivít Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach, zajtra, 05. júna 2015, so začiatkom o 09,00 hodine oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ v Košiciach v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Športovo – zábavným areálom MÚ MČ Košice - JUH pripravilo preventívnu aktivitu pre deti I. stupňa vybraných základných škôl pod názvom „Polícia preventívne deťom“.

Cieľom aktivity je vzdelávanie a preventívne pôsobenie na deti v oblasti dopravnej výchovy, kriminalistiky,  zdravovedy a vlastnej bezpečnosti či už doma alebo na ulici. Preventívne aktivity budú rozdelené do štyroch tematických blokov, pričom v prvých dvoch budú deťom poskytnuté základné informácie z oblasti bezpečnosti (premietanie krátkeho filmu „Emka to vie“) a histórie kriminalistiky – daktyloskopie (s možnosťou vytvorenia vlastného odtlačku prstov), v treťom na upevnenie správnych návykov pravidiel cestnej premávky si deti prakticky vyskúšajú jazdu na bicykli pod dohľadom policajta a v štvrtom sa deti naučia teoreticky a prakticky poskytnúť prvú pomoc pri zraneniach a úrazoch. 

Miesto konania: Športovo-zábavný areál MÚ MČ Košice Juh, Alejová 2, Košice

Miesto: -
Dátum: 14.06.2015