Predseda KSK Rastislav Trnka bojuje za zákaz ťažby a spracovania uránu na území kraja


Foto: Predseda KSK Rastislav Trnka bojuje za zákaz ťažby a spracovania uránu na území kraja Foto: greenpeace.org

Župan Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka napísal list ministrovi hospodárstva SR, v ktorom ho vyzýva o odstúpenie od Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources. „Krajská samospráva využije všetky svoje dostupné možnosti na to, aby zabezpečila ústavné právo občanov na zdravé životné prostredie. Preto bude aj naďalej pokračovať v úsilí o dosiahnutie bezpodmienečného zákazu ťažby a spracovania uránu na území kraja,“  uviedol Trnka vo svojom liste ministrovi.

Proti ťažbe uránu v lokalite Jahodná - Kurišková  bojujú aj aktivisti sú presvedčení, že toto memorandum dáva po prípadnej ratifikácii obchodnej dohody EÚ – Kanada (CETA) väčšiu právnu silu spoločnosti Ludovika Energy. „Je doležité, aby krajská samospráva bola aj naďalej jednotná a konzistentná vo svojom postoji. Pevne verím, že sa k výzve pripoja aj novozvolení poslanci KSK,“ skonštatoval Rastislav Trnka pri odpovedi na otázku, prečo poslanci túto výzvu neprerokovali na poslednom zastupiteľstve.

K výzve predseda Košického samosprávneho kraja pripojil aj aktivistov, tí žiadajú dve konkrétne podmienky. Prvá sa týka zákazu dobývania rádioaktívnych nerastov, okrem prípadu, ak obyvatelia každej dotknutej obce v miestnom referende vyslovia s dobývaním rádioaktívnych nerastov súhlas. Druhá zákazu používania technológie kyanidového lúhovania pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov. Prezidenta žiadajú, aby obchodnú dohodu ratifikoval až po doplnení týchto konkrétnych podmienok, v snahe dosiahnuť bezpodmienečný zákaz ťažby a spracovania uránu v dotknutej lokalite.Zdroj: KSK