Mesto Košice požiadalo o finančnú výpomoc, musí vrátiť 14,5 milióna eur z eurofondov


Foto: Mesto Košice požiadalo o finančnú výpomoc, musí vrátiť 14,5 milióna eur z eurofondov Foto: Mesto Košice

Mesto Košice musí vrátiť DPH nenávratného finančného príspevku vo výške 14,5 milióna eur, ktorý je použitý na modernizovanie električkových tratí. Stavba MET bola začatá v novembri 2016 a v minulom roku dostalo mesto Košice oznámenie, že rozhodnutím Európskej komisie bolo mestu pozastavené čerpanie oprávnených výdavkov na DPH. V nadväznosti na toto rozhodnutie boli mestu Košice krátené zdroje na realizáciu stavby MET vo výške 20 percent. Mesto Košice muselo zároveň vrátiť finančné prostriedky zo starších žiadostí o poskytnutie NFP, kedy bola DPH mestu Košice regulárne preplatená,“ uviedla hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová.

Mesto požiadalo ministerstvo financií o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vzhľadom na zmenu podmienok v rámci realizovaného projektu MET. „Bol teda zmenený systém podmienok počas programovacieho obdobia. Tento problém sa týka aj hlavného mesta Slovenskej republiky. Pre Bratislavu rozhodnutie Európskej komisie znamená dodatočné finančné náklady na celé programové obdobie vo výške 76 mil. eur. Pri prerokovaní žiadosti mesta Bratislavy o finančnú výpomoc bola daná uznesením Vlády SR č. 570 z 13. decembra 2017 úloha podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu rokovať s Európskou komisiou, aby bola DPH uznaná a aby nedochádzalo k zmene podmienok výšky spolufinancovania v priebehu programovacieho obdobia,“ pokračuje Šnajdárová.

V súčasnosti čaká na výsledok rokovaní s Európskou komisiou.  „Mesto ďalej realizuje projekt MET, ktorý má byť ukončený v auguste 2018. Preto požiadalo ministerstvo financií o prekrytie finančného výpadku DPH z rokov 2017 a 2018 formou bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 14,5 mil. eur, ktorá by bola mestu Košice poskytnutá do konca februára 2018. Jej splatnosť je daná preto do konca roku 2019, lebo problematika DPH musí byť jednoznačne v priebehu tohto roka alebo najneskôr v roku 2019 uzavretá. Tieto podmienky sú uvedené v žiadosti mesta Košice o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci. V súčasnosti prebiehajú o nich rokovania s ministerstvom financií,“ dodala hovorkyňa mesta Košice.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Košice