Zvýšený pohyb medveďov vyvoláva obavy. Ľudia žiadajú zrušenie krmovísk v blízkosti obydlí a turistických chodníkov


Foto: Zvýšený pohyb medveďov vyvoláva obavy. Ľudia žiadajú zrušenie krmovísk v blízkosti obydlí a turistických chodníkov Foto: Redakcia a Facebook/Karol Kaliský

V posledných týždňoch evidujeme na našom území zvýšený pohyb medveďov v okolí ľudských obydlí a niekoľko útokov na človeka. Väčšina ľudí sa bojí o svoje zdravie a životy, názory na riešenie tohto problému sa však líšia.

Sieť mimovládnych environmentálnych organizácií Ekofórum včera 3. apríla vytvorila petíciu proti kŕmeniu medveďov na poľovníckych vnadiskách. Podpísaní občania v nej žiadajú, aby boli zlikvidované všetky krmoviská a vnadiská vo vzdialenosti menšej ako tri kilometre od ľudských sídiel či turistických chodníkov.

Na problém, ktorý spôsobuje prikrmovanie divej zveri poľovníkmi, upozorňujú už dlhodobo rôzne organizácie aj obyčajní ľudia. Nie je totiž ničím nezvyčajným naraziť na vnadisko plné hnijúceho ovocia či dokonca mäsa len pár metrov od obľúbených turistických trás či v blízkom okolí obcí, záhrad, družstiev a podobných oblastí. Podľa oficiálnych údajov sa má na území Slovenska nachádzať až 6 762 aktívnych vnadísk pre diviaky.

„Nemožno očakávať, že odstrel medveďa, často náhodne vybraného, zabráni prichádzaniu iných medveďov do blízkosti ľudských obydlí, ak v ich blízkosti budú mať naďalej dostatok ľahko dostupnej a atraktívnej potravy. Pre ochranu obyvateľov miest a obcí je bezpodmienečné, aby sa odstránili tieto zdroje umelej potravy lákajúce medvede,“ píšu autori petície.


Podľa ich vyjadrenia strieľanie po medveďoch ničomu nepomôže. V roku 2019 totiž Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky potvrdila, že usmrcovanie náhodne vybraných jedincov nezníži riziko konfliktných situácií ani rozsah škôd, ktoré medvede spôsobujú na ľudskom majetku. Podľa vedeckej štúdie z rovnakého roku nebol potvrdený žiaden významný rozdiel v počte útokov medveďa na človeka medzi krajinami, v ktorých sa medveď legálne loví, a krajinami s obmedzením jeho lovu.

„Strieľanie náhodne vybraných medveďov na poľovačkách konflikty nerieši, ale prehlbuje. Z tohto dôvodu odmietame poľovačky na medveďov, ktoré svojim správaním neohrozujú ľudí, ani nespôsobujú hospodárske škody a naopak žiadame nenásilné a udržateľné preventívne opatrenia. Usmrcované majú byť konkrétne medvede, ktoré stratili plachosť, naučili sa kŕmiť odpadkami v intravilánoch obcí alebo spôsobujú opakované škody a realizované preventívne opatrenia na ne nepôsobia,“ dopĺňajú autori petície.

Petícia má aktuálne približne 1 300 podpisov, každou minútou však pribúdajú. Pokiaľ ju chcete podporiť aj vy, môžete tak spraviť na tomto ODKAZE.

Prečítajte si viac: