Od apríla sa razantne zvýšili správne poplatky. Košičania si priplatia za sobáše či rybárske lístky


Foto: Od apríla sa razantne zvýšili správne poplatky. Košičania si priplatia za sobáše či rybárske lístky Foto: Ilustračné/freepik.com

Ešte v závere predošlého roka schválila vláda Roberta Fica balík opatrení na konsolidáciu verejných financií. Ten by mal za rok 2024 priniesť do štátnej kasy 1,5 miliardy eur navyše. Okrem zvýšenia spotrebných daní z alkoholu a tabaku, zavedenia mimoriadneho odvodu pre banky alebo zníženia odvodu do 2. dôchodkového piliera, došlo aj zvýšeniu poplatkov na úrovni miestnej samosprávy.

Novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nadobudla účinnosť v pondelok 1. apríla 2024. S novými, zvýšenými sadzbami sa tak môžete stretnúť už dnes. Za čo všetko si priplatíme?

Ak by ste si chceli vybaviť potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte, pri návšteve úradu si namiesto pôvodných 5 eur pripravte 7 eur. S rovnakou zmenou rátajte aj pri vyhotovení výpisu z matričnej knihy.


Zvýšenie poplatkov v tejto oblasti sa týka aj budúcich manželov. Ak chcú zväzok uzavrieť pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt, zaplatiť budú musieť o 10 eur viac, a to konkrétne 30 eur. Rovnako si priplatíte za sobáš mimo určenej doby.

Ak si chcete povedať svoje áno mimo úradne určenej miestnosti, namiesto 70 eur si pripravte až 100 eur. Deň „D“ bude finančne náročnejší aj pre Slovákov či Slovenky, ktorých nastávajúca polovička pochádza zo zahraničia. O 80 eur sa zvyšuje aj poplatok pre dvoch cudzincov, ktorí by sa chceli zobrať na Slovensku.

Celý aktuálny sadzobník však môžete nájsť po kliknutí SEM.

Zmeny v poplatkoch na úrovni miestnej samosprávy:

PoplatokPôvodná výška poplatkuNová výška poplatku
Poplatok za potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte5 eur7 eur
Poplatok za vydanie týždenného rybárskeho lístka
1,5 eura3 eurá
Poplatok za vydanie mesačného rybárskeho lístka
3 eurá5 eur
Poplatok za vydanie ročného rybárskeho lístka
7 eur10 eur
Poplatok za vydanie trojročného rybárskeho lístka
17 eur25 eur
Poplatok za vyhotovenie výpisu z matričnej knihy s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí5 eur7 eur
Poplatok za vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu5 eur7 eur
Poplatok za uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt20 eur30 eur
Poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby20 eur30 eur
Poplatok za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti70 eur100 eur
Poplatok za uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom70 eur100 eur
Poplatok za uzavretie manželstva medzi cudzincami200 eur280 eur
Poplatok za uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt200 eur 280 eur
Poplatok za nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík2 eurá3 eurá
Poplatok za vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie6,50 eura10 eur
Poplatok za vydanie povolenia pre novobudovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov30 eur45 eur
Poplatok za vydanie povolenia na zmenu podmienok povolenia zdroja, ak ide o zmenu používaných palív a surovín, technologických zariadení alebo zmenu ich využívania15 eur22 eur
Poplatok za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľník1,50 eura2 eurá
Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky10 eur15 eur

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: