Najviac požiarov za trištvrte roka vzniklo v Košickom kraji


Foto: Najviac požiarov za trištvrte roka vzniklo v Košickom kraji Foto: ilustračné

Na území Slovenska za trištvrte roka 2017 vzniklo 8793 požiarov, boli mini spôsobené škody vo výške 25 442 190 €. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k zvýšeniu počtu požiarov o 2 164 prípadov čo predstavuje nárast o 33 %, škody boli vyššie o 2 585 860 €. Pri požiaroch bolo usmrtených 41 osôb a zranených 168 osôb. Najviac usmrtených a zranených osôb za sledované obdobie bolo vo vekových kategóriách od 15 do 60 rokov (19 usmrtených a 109 zranených) a nad 60 rokov (18 usmrtených a 43 zranených).

Najviac požiarov vzniklo na území Košického kraja - 1 644, naopak najmenej na území Trenčianskeho kraja - 681. Najvyššie materiálne škody boli zaznamenané v Bratislavskom kraji vo výške 7 695 715 €, najmenej priamych škôd spôsobených požiarmi je evidovaných v Prešovskom kraji vo výške 1 834 135 €. 1844 požiarov vzniklo následkom vypaľovania trávy a suchých porastov, prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili 1090 požiarov, úmyselné zapálenie bolo príčinou vzniku 1056 požiarov čo predstavuje nárast o 130 požiarov ako minulý rok.

Vo výrobných budovách vzniklo 112 požiarov so škodou 7 350 250 €, čo je o 14 prípadov viac ako vlani, tiež vzrástli priame škody spôsobené týmito požiarmi, a to o 4 426 770 €. V tejto kategórii budov spôsobil najvyššiu škodu požiar zo dňa 14. januára 2017 vo výrobnej hale spoločnosti na výrobu technického skla v Bratislave. Príčinou vzniku tohto požiaru bolo vzplanutie horľavých častíc skleného prachu, olejových častíc a prachových nečistôt usadených vo vzduchotechnickom potrubí a spôsobená škoda bola vyčíslená na 5 000 000 €.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: HaZZ/facebook