Knižnica pre mládež mesta Košice sa zapojí do programu Základnej školy pre žiakov s autizmom


Foto: Knižnica pre mládež mesta Košice sa zapojí do programu Základnej školy pre žiakov s autizmom Foto: Knižnica pre mládež mesta Košice

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme (2. apríl 2018) sa Knižnica pre mládež mesta Košice zapojí do programu Základnej školy pre žiakov s autizmom. V stredu 4. apríla v pobočke knižnice v LitParku na Kukučínovej 2, bude slávnostne sprístupnená výstava Svetu autizmu, ktorá potrvá až do 18. apríla 2018. „Otvorenie výstavy bude spojené s prezentáciou výtvarných prác žiakov s autizmom, ktoré sme spoločne s touto špeciálnou školou pre deti s autizmom pripravili pre ich rodičov a priateľov“, informuje o spoločnom podujatí Iveta Hurná, riaditeľka knižnice.

Celodenný program Základnej školy pre žiakov s autizmom začne Dňom otvorených dverí, počas ktorého budú môcť vidieť rodičia svoje deti počas vyučovacieho procesu. Program bude ďalej pokračovať spoločným balónovým pochodom ulicami mesta až do priestorov knižnice, kde už bude pre účastníkov pripravený pestrý kultúrny program a samotná vernisáž výstavy. 

Cieľom organizátorov akcie je vyjadriť podporu všetkým, ktorých sa autizmus dotýka, zvýšiť povedomie o autizme, vyjadriť snahu začleniť ľudí s autizmom medzi seba a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život. „Poďme spoločne viac spoznať tieto výnimočné deti, výnimočných ľudí a premeňme náš aj ich všedný deň na nevšedný“, vyzývajú spoločne za organizátorov akcie Iveta Hurná a Iveta Baková a zároveň vyjadrujú prosbu, aby verejnosť podporila tieto aktivity oblečením sa do modrej farby.

Základná škola pre žiakov s autizmom pripravuje aj Deň otvorených dverí pre verejnosť


Ten bude prebiehať v piatok 27. apríla v ZŠ pre žiakov s autizmom na Vojenskej ulici 13 a v elokovanom pracovisku ZŠ pre žiakov s autizmom na Charkovskej 1 v Košiciach. Deň otvorených dverí pre verejnosť bude určený pre verejnosť, ktorú zaujíma vzdelávanie žiakov s autizmom. Počas dopoludnia návštevníci uvidia prácu špeciálnych pedagógov, ktorí sa tu denne venujú autistickým deťom. Podrobnejšie informácie o programe budú uverejnené na webovej stránke školy www.spojvojke.sk.

Základná škola pre žiakov s autizmom, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy na Vojenskej ulici č. 13 v Košiciach. Je jedinou štátnou školou, ktorá vzdeláva žiakov s autizmom, či už s mentálnym postihnutím alebo bez mentálneho postihnutia, v Košiciach. V rámci komplexnosti poskytovania starostlivosti o deti s autizmom, od septembra 2017 otvorili aj materskú školu pre deti s autizmom, ktorá má momentálne tri triedy so 16 deťmi.

Základná škola pre žiakov s autizmom má v školskom roku 2017/2018 77 žiakov s rôznymi formami autizmu. Triedy sú delené na triedy pre žiakov s autizmom bez mentálneho postihnutia s jednoliatymi ročníkmi od prípravného až po 9. ročník a na triedy pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím taktiež od prípravného ročníka po deviatu triedu.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Knižnica pre mládež mesta Košice