Nórskemu spisovateľovi a publicistovi Bjørnstjerne Bjørnsonovi mesto Košice odhalí pamätník


Foto: Nórskemu spisovateľovi a publicistovi Bjørnstjerne Bjørnsonovi mesto Košice odhalí pamätník Foto: ilustračné

Do mestského parku v Košiciach bol umiestený nový moderný pamätník, ktorý je venovaný nórskemu spisovateľovi a publicistovi Bjørnstjerne Bjørnsonovi, ktorý je považovaný za významného medzinárodného obhajcu práv Slovákov v časoch národnostného útlaku. Autorom je architekt Miroslav Beličák, pamätník symbolizuje otvorenú knihu aj vtáka. Pamätník Bjørnstjerne Bjørnsonovi by sa mal slávnostne odhaliť začiatkom februára.

Bjørnstjerne Martinius Bjørnson bol nórsky prozaik, dramatik, básnik, publicista a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1903. Písal dramatické a prozaické diela s historickou tematikou, ktoré mali povzbudiť národne povedomie Nórov. Bojoval za oslobodenie Nórov spod švédskej nadvlády a venoval pozornosť aj obrane iných utláčaných európskych národov: Fínov, Poliakov v Rusku, Rumunov, ale najmä Slovákov. 

O slovenskej otázke sa Bjørnson dozvedel až vo veku 75 rokov, zvyšok života zasvätil do značnej miery tejto otázke. 

Záujem o slovenskú problematiku v ňom vzbudil list troch českých slovakofilov - spisovateľa dr. E. Lederera, básnika A. Heyduka a K. Kálala, v ktorom opísali katastrofálne postavenie “na smrť odsúdeného národa na uhorskom ostrove slobody”, a to na základe širokého faktografického materiálu pripraveného o.i. Antonom Štefánkom.

List opisuje politiku národnostného útlaku vo všetkých oblastiach života, vysvetľuje metódy vládnutia aj justičnej perzekúcie, pripomína odľudňovanie Slovenska vysťahovalectvom a pod. a skutočnosť, že sa v Uhorsku tento útlak zakrýva fasádou “liberalizmu” a poukazovaním na nikdy nerealizovaný národnostný zákon z roku 1868. Bjørnson tento list zverejnil v októbrovom čísle (rok 1907) mníchovského časopisu März. V liste sa zdôrazňuje, že nie je zameraný proti maďarskému ľudu (lebo aj on je vraj predmetom útlaku), ale len proti uhorským utláčateľom.Zdroj: kosice.korzar.sme.sk