Zomrel významný vedecký pracovník Milan Olejník. Svoje vedomosti odovzdával aj košickým študentom


Foto: Zomrel významný vedecký pracovník Milan Olejník. Svoje vedomosti odovzdával aj košickým študentom Foto: svusav.sk

Ešte počas predošlého týždňa informoval Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied o úmrtí významného vedeckého pracovníka a pedagóga Milana Olejníka, ktorý odišiel na druhý svet 3. apríla 2024 vo veku 71 rokov.

Milan Olejník sa narodil 2. júna 1952 a celý svoj profesijný život zasvätil štúdiu slovenských dejín s dôrazom na obdobie po roku 1918, pričom jeho špecifickým zameraním bola nemecká a maďarská národnostná menšina. Jeho odborný prínos zahŕňal množstvo významných publikácií a štúdií, ktoré obohatili nielen slovenskú, ale aj medzinárodnú vedeckú komunitu.

Svoje vedomosti si nenechával len pre seba, ale posúval ich aj mladším ročníkom. V rokoch 2009 až 2017 pôsobil ako prednášajúci na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

V roku 2023 mu bol udelený čestný titul emeritného vedeckého pracovníka, čím bolo ocenené jeho celoživotné úsilie a príspevok k vede. Za svoju prácu dokonca získal poďakovanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied.


Jeho kolegovia prezradili, že Milan Olejník bol známy nielen svojou odbornou prácou, ale aj bohatým kultúrnym a umeleckým záujmom. Mal široký rozsah záujmov od dejín umenia cez astrónomiu až po hudbu a vo svojom voľnom čase sa venoval maľbe, pričom niektoré z jeho diel zdobia priestory ústavu

Bol obdivovateľom impresionizmu a vynikal svojou rečníckou zručnosťou, optimizmom a neustálou zvedavosťou. Milan Olejník sa zapísal do pamäti svojich kolegov ako človek s veľkým srdcom. „Svojim zmyslom pre humor prinášal medzi kolegov veľa pozitívnej energie. Milan bol človekom, ktorý s nadhľadom pomáhal po odbornej, ale i ľudskej stránke,” spomínajú naňho kolegovia.

Posledná rozlúčka sa konala v piatok 5. apríla v Košiciach.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: