Príprava na vysokú školu začína už v škôlke. Košická univerzita privíta v septembri prvých škôlkarov


Foto: Príprava na vysokú školu začína už v škôlke. Košická univerzita privíta v septembri prvých škôlkarov Foto: ilustračné/freepik.com/pressfoto

Len nedávno sme vás informovali o zápise do materskej školy Veterinka, ktorú od septembra tohto roka otvára Univerzita lekárstva a farmácie v Košiciach. Priestory novej škôlky v historickom areáli bude navštevovať dvadsať detí, ktoré budú pestovať svoj vzťah k flóre a faune prostredníctvom jedinečného konceptu a moderných vyučovacích metód.

Svoje brány pre škôlkarov však otvára aj materská škola UPeJeŠko, ktorá patrí pod Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zápis do tejto inštitúcie bude prebiehať do 15. júna, avšak kapacita je obmedzená na jednu triedu, teda na 25 detí. Škôlka je určená pre deti vo veku tri až šesť rokov, pričom prednostne budú prijímané deti zamestnancov a študentov univerzity, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a ktorým bude poskytnutá zľava na školnom. Žiadosť však môže zaslať aj verejnosť.


„Pre deti sú pripravené nové priestory v zrekonštruovanej historickej budove v areáli UPJŠ v Košiciach. Materská škola má k dispozícii aj školské ihrisko v bezprostrednej blízkosti s certifikovanými hernými prvkami a pieskoviskami,” uvádza univerzita, ktorá ďalej dodáva, že v škôlke sa budú s deťmi zameriavať na nadobúdanie a rozvíjanie digitálnych zručností, jazyk a komunikáciu, cudzie jazyky, matematiku či prácu s informáciami.

Zdroj: upjs.sk

Prečítajte si viac: