Aké je to chodiť do škôlky medzi zvieratká a učiť sa v prírode? Košická univerzita prichádza s jedinečným konceptom


Foto: Aké je to chodiť do škôlky medzi zvieratká a učiť sa v prírode? Košická univerzita prichádza s jedinečným konceptom
Galéria: 6 fotiek
Foto: ilustračné/freepik.com/prostooleh

Aké je to chodiť do materskej školy na veterinu? Už čoskoro to zistia deti, ktorých rodičia stihnú zápis do 30. mája. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach totiž otvorí od septembra vlastnú škôlku s príznačným názvom Veterinka, ktorá bude primárne určená pre deti zamestnancov, študentov a doktorandov tejto školy, ale aj tie, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, či majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

Dvadsať detí vo veku od troch do šiestich rokov sa bude učiť v jedinečnom prostredí historického areálu s parkom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Materská škola Veterinka bude situovaná v jednom z pavilónov priamo v areáli univerzity, deti budú mať k dispozícii aj vlastné ihrisko s hernými prvkami.


V posledných mesiacoch prešla budova nemalou rekonštrukciou. Na prízemí pavilónu P-13 sa menilo dispozičné riešenie miestností pre budúce vzdelácie zariadenie. Vznikli tu šatne, triedy, herňa i sociálne zariadenia, ktoré sa postupne vybavujú nábytkom a ďalšími prvkami. Počas apríla sa obnovoval aj vonkajší plášť budovy a strecha.

„Naša univerzita získala finančné prostriedky na projekt Obnova pavilónu P-13 v areáli UVLF v rámci výzvy ministerstva školstva. Ten ešte v roku 2020 vyčlenil na projekt podpory vzniku univerzitných materských škôl jeden milión eur. Dotácie boli poskytnuté piatim verejným vysokým školám (po 200-tisíc eur), jednou z nich sme boli aj my,” uviedla hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková, ktorá dodala, že ďalšie nevyhnutné zdroje použila univerzita z vlastného rozpočtu.


Galéria: 6 fotiek

Zariadenie využije výhody a špecifiká univerzity pri všetkých vzdelávacích aktivitách. Koncept tejto inštitúcie priblíži deťom prírodu, svet zvierat, liečivých rastlín a zdravého životného štýlu. Zážitkové učenie, skúmanie, pozorovanie a experimenty budú hlavnými metódami výučby, podporované bohatými materiálnymi a priestorovými zdrojmi univerzity.

Deti budú denne pestovať vzťah k flóre a faune v univerzitnom parku a okolí škôlky. Vzdelávacie aktivity budú často realizované v exteriéri, čím sa posilní ich environmentálne cítenie, ekologické myslenie a tiež pohybové návyky. Univerzita ponúka aj praktické skúsenosti v centre klinických zručností s maketami zvierat a v záhrade liečivých rastlín, ktorú spravujú študenti farmácie.


Veľkou devízou univerzity sú jej účelové zariadenia. Predovšetkým je to školská farma v Zemplínskej Teplici, Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri,  rýb a včiel v Rozhanovciach či jazdecký areál v širšom centre Košíc. Tieto účelové zariadenia ponúkajú široké možnosti využitia nielen na výchovu a vzdelávanie, ale aj ako cieľ výletov a rôznych aktivít, a to aj so zapojením rodičov detí,” priblížina univerzita.

Rovnako tak študentské záujmové kluby – kynologické, pre milovníkovi mačiek, plazov a akváriových rýb, sokoliarstva a rehabilitácie dravcov, malých cicavcov a exotických vtákov, chovateľov včiel, rozšíria osobitú ponuku materskej školy.Prečítajte si viac: