Nové pracovisko praktického vyučovania SOŠ na Gemerskej ulici, foto 2