FOTO: Žalostný stav brehov vodnej nádrže Ružín, foto 3