FOTO: Nový chodník pre cyklistov na sídlisku KVP, foto 3