FOTO: Nová školská športová hala bude čoskoro prístupná pre košických žiakov, foto 2