V Košiciach a Michalovciach sa bude konať Ekumenický pašiový sprievod. Všetci sú srdečne vítaní


Foto: V Košiciach a Michalovciach sa bude konať Ekumenický pašiový sprievod. Všetci sú srdečne vítaní Foto: Facebook/Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice

Tak ako každoročne (s výnimkou pandémie koronavírusu) aj tentokrát sa ulice Košíc zaplnia veriacimi, ktorí sa zúčastia 30. ročníka Ekumenického pašiového sprievodu. Ten sa uskutoční 26. marca na Veľký piatok so začiatkom o 13:00 hod.

Kto sa chce duchovne vyžiť a zúčastniť sa sprievodu, môže prísť ku kostolu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Mlynskej ulici, odkiaľ sa začne jeho trasa.

Časový plán predpokladá približne 35 minút chôdze, 20 minút piesní a 35 minút čítania duchovných textov, ktoré zaznejú počas šiestich zastavení:

  • 1. zastavenie: Evanjelický kostol na Mlynskej ulici. Odtiaľ nasleduje presun na Hrnčiarsku ulicu.
  • 2. zastavenie: Reformovaný kostol na Hrnčiarskej. Odtiaľ nasleduje presun cez Univerzitnú ulicu na Kováčsku ulicu.
  • 3. zastavenie: Modlitebňa Cirkvi bratskej na Kováčskej. Odtiaľ sa sprievod presunie na Hlavnú ulicu.
  • 4. zastavenie: Súsošie Immaculata. Odtiaľ nasleduje presun cez Zámočnícku ulicu a Dominikánske námestie na Moyzesovu ulicu.
  • 5. zastavenie: Gréckokatolícka katedrála na Moyzesovej. Odtiaľ sa sprievod presunie cez Moyzesovu a Alžbetinu ulicu späť na Hlavnú ulicu.
  • 6. zastavenie: Dóm svätej Alžbety.


Ekumenické pašiové sprievody v Košiciach majú už dlhoročnú tradíciu. Pripravujú ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, pričom sa ho aj priamo zúčastňuju zástupcovia všetkých cirkví.

Už 30 rokov si veriaci občania spolu s predstaviteľmi mesta sprítomňujú utrpenie Ježiša,” uvádzajú organizátori. Kráčanie v sprievode má symbolicky predstavovať nasledovanie Ježiša Krista. Čítaním zo Svätého písma sa tak vytvára jednota medzi prítomnými.


Pašie aj v Michalovciach

Na pašiový sprievod pozývajú aj zástupcovia michalovských cirkví. Uskutoční sa v rovnaký deň, avšak so začiatkom o 13:30 hod. Trasa sprievodu začne pri rímskokatolíckom farskom Kostole narodenia Panny Márie a povedie cestičkou cez park Kerta späť ku kostolu.

Pravidelnými účastníkmi sú rímskokatolícki, gréckokatolícki, evanjelickí či protestantskí veriaci, ktorí budú postupne na jednotlivých zastávkach čítať Evanjelium - pašijné udalosti, ktoré sa čítajú z ekumenického prekladu Písma.


„Po čítaní sa spoločne spieva veľkonočná pieseň tej cirkvi, z ktorej duchovný pochádza, čiže každá cirkev sa na sprievode zúčastňuje prostredníctvom piesne a Písma,” dodávajú organizátori sprievodu. Spevníky zúčastneným veriacim rozdajú kňazi priamo na mieste.

Na premávku a bezpečnosť účastníkov bude dohliadať štátna a mestská polícia.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu