V rukách polície skončil ďalší drogový díler
Foto: KR ZP Košice