FOTO: Na novej terase v Centre aktívneho starnutia sa môžu seniori všestranne realizovať, foto 2